I forbindelse med det sociale topmøde i Göteborg underskriver EU’s regeringschefer proklamationen om Den Sociale Søjle. Den Sociale Søjle er resultatet af EU-Kommissionens ambition om at sætte social sammenhængskraft i Europa højt på dagsordenen.
Søjlen består af 20 principper om en lang række emner som fx ligestilling, uddannelse, aktiv beskæftigelsespolitik, social dialog, socialt sikkerhedsnet, anstændige ansættelsesforhold mv.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der repræsenterer hele dansk fagbevægelse på fagbevægelsens ”EU-topmøde” i dag, siger: ”Det er godt at sætte en social og ikke kun økonomisk kurs for EU. Det har vi længe trængt til, og der har været alt for ensidigt fokus på frihandel frem for sociale fremskridt.
Den sociale søjle sætter nogle vigtige sociale sigtepunkter, og nu gælder det om at få omsat de pæne ord til handling”. Efter at den sociale søjle er blevet proklameret, er det ambitionen, at EU-landenes regeringer skal holdes op på at arbejde for at forbedre forholdene på det enkelte områder i landene.
Håbet er, at de lande, der klarer sig godt på de enkelte parametre, kan være med til at fungere som inspiration og trække de lande, der klarer sig mindre godt, op.
Den sociale søjle indeholder respekt for blandt andet den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn- og ansættelsesforhold er noget, parterne aftaler. Og Bente Sorgenfrey håber, at søjlen også kan bruges til at skabe øget dialog mellem arbejdsmarkedets parter i de forskellige medlemslande.
Hun konstaterer, at i alle medlemslandene bør det være fagbevægelsens førstevalg at forhandle med arbejdsgiverne om at forbedre lønmodtagernes vilkår og undgå social dumping:
”Social dialog mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er helt afgørende for at nå de mål, den sociale søjle opstiller, blandt andet at skabe vækst og beskæftigelse og bedre arbejdsvilkår”, siger Bente Sorgenfrey.
Den europæiske fagbevægelses ”topmøde”, der foregår i dag, vil samle mere end hundrede ledere fra europæisk fagbevægelse for at sætte fokus på de europæiske lønmodtageres interesser.