Burger-metoden, positiv feedback, sparring. Der findes tonsvis af værktøjer til, hvordan du som leder giver feedback og guider dine ansatte. Og når du giver respons, er det vigtigt, at du anvender de metoder, som passer til den enkelte medarbejder, og at du tager højde for vedkommendes alder. Aldersspændet på arbejdsmarkedet er nemlig stigende, og den nyuddannede skal sjældent have samme feedback, som den erfarne kollega.
Det mener chefkonsulent René Krieger Christensen fra netværksfirmaet Rigét, hvor han faciliterer faglige netværk for HR-medarbejdere og bogholdere. René Krieger Christensen er desuden forfatter til bogen "Generationer der svinger – på arbejdspladsen".

"Fremdriftsreformer presser unge gennem uddannelsessystemet, og den øgede pensionsalder gør, at ældre bliver længere på arbejdspladsen. Det skaber en situation, hvor du skal være ekstra opmærksom på, at din lederstil og måde at give feedback på matcher de forskellige generationer," siger han.
Digital udvikling kræver forskelsbehandling
René Krieger Christensen peger på, at den digitale udvikling forstærker generationsforskelle på arbejdsmarkedet.
"De unge er groft sagt født med en iPad i den ene hånd og en smartphone i den anden. Det betyder, at de finder det naturligt at kommunikere og modtage feedback over sms og Messenger," forklarer chefkonsulenten.
Han tilføjer, at de ældre generationer ofte opfatter det som næsvist og uforskammet, hvis de modtager et thumbs up på mobilen som anerkendelse for arbejdet.
Det kan altså være vanskeligt at finde hoved og hale i, hvordan du giver den bedste feedback. Heldigvis er gode råd ikke dyre, for René Krieger Christensen giver dig her en guide til, hvordan du giver respons på tværs af generationer.
Det skal nævnes, at generationerne er teoretiske modeller, og at du som leder altid må overveje den konkrete situation og medarbejder, når du giver feedback.
1946-1965: Generation Baby Boomers (navngivet af efterkrigstidens store fødselsårgang)
Når du giver feedback til den ældste generation, er det vigtigt, at du er til stede under samtalen og møder den ansatte ansigt til ansigt. Det betyder, at du lader mobilen ligge på kontoret, og kigger vedkommende i øjnene, når du taler. Derudover er det vigtigt, at du er forberedt og velovervejet i din feedback.
Hvis du vurderer, det er nødvendigt at indkalde til et møde, er det en gode ide at sende mødeindkaldelsen i god tid, så den ansatte ikke føler, at han eller hun bliver taget med bukserne nede. Du kan med fordel skrive dagsordenen for mødet i mailen, så den vedkommende har mulighed for at forberede sig.
I samtalen er det vigtigt, at du lytter og er anerkendende overfor den ansattes erfaring, og at du samtidig undgår at virke dikterende, men i stedet forsøger at skabe en ligeværdig kommunikation.
Positiv feedback: Vær kort og konkret, og undgå at virke "overrosende", da det i den ældre generations øjne ofte kan virke kunstigt og overfladisk.
Negativ feedback: Tag vedkommende med på råd, og spørg, hvordan han eller hun foreslår, at I løser problemet.

1966-1981: Generation X
Feedback til generation X skal være klar, hurtig og målrettet. X’erne gider ikke spilde tiden med en sludder for en sladder. De vil have klar besked om, hvad de har gjort godt, hvad de kan gøre bedre, og hvordan den næste opgave ser ud.
Det er vigtigt, at du er tilgængelig, så X’erne kan tale med dig, når de har brug for gode råd og sparring. Men når det er sagt, bør du samtidig have in mente, at du ikke skal kigge dem over skulderen – X’erne vil nemlig gerne arbejde selvstændigt og vise, at de er i stand til at træffe beslutninger på egen hånd.

Ligesom ved Generation Baby Boomers er det vigtigt, at du er anerkendende og ligeværdig i din kommunikation. Det er en god ide at møde X’eren ansigt til ansigt, når du giver feedback.
Positiv feedback: Vær klar i spyttet om, hvad der fungerer godt, og bed medarbejderen om at fortsætte det gode arbejde.
Negativ feedback: Vær ærlig, og kom med konkrete ændringsforslag til, hvordan vedkommende løser næste opgave.
1982-1995: Generation Y
Y’erne vil gerne opleve, at de lærer noget, når de er på arbejde. Ansætter du en Y’er, kan du derfor med fordel spørge vedkommende, hvordan han eller hun selv ønsker at udvikle sig i sit arbejdsliv. Når du efterfølgende giver feedback, kan du tage udgangspunkt i vedkommendes egne faglige mål og komme med dine vurderinger af, om og hvordan målene er blevet nået. På den måde giver du en feedback, som den ansattes perspektiv er en del af en læringsproces.
Forhandling er et vigtigt kodeord, når du giver respons og sætter nye arbejdsmål med en Y’er. Generation Y føler sig nemlig bedst tilpas, hvis de bliver taget med på råd, fremfor at de bliver dikteret. Det er derfor en god ide at spørge vedkommende, hvordan han eller hun selv forestiller sig, at opgaven bliver løst.
Y’erne arbejder bedst, når de får løbende feedback og sparring. Derfor må du gerne kigge dem lidt over skulderen, så det føles naturligt for dem at spørge dig til råds. Har du ikke mulighed for at være fysisk til stede på arbejdspladsen, kan du sagtens give feedback over mail eller Messenger. For de yngste generationer er online kommunikation lige så fint som en god gammeldags samtale. Er din feedback kritisk, er det dog vigtigt, at du møder den ansatte ansigt til ansigt.

Når du giver feedback, er det vigtigt, at du har fokus på det, de gør godt. Hvis en Y’er oplever at få hård kritik, kan vedkommende let miste modet og motivationen og i sidste ende skifte job.
Positiv feedback: Vær direkte og eksplicit med dine rosende ord. Hvis du har noget positivt at sige, så sig det med det samme i stedet for at vente til den næste MUS-samtale.
Negativ feedback: Brug burger-metoden, og pak den negativ feedback pænt ind i rosende. Sig først noget, der går godt, så det negative, og slut af med en positiv bemærkning, så medarbejderen kan gå fra mødet med en god mavefornemmelse.
1996 og fremefter: Generation Z
Ros, ros og ros. Det kan næsten ikke siges nok gange. Generation Z er vokset op med curlingforældre, der groft sagt har råbt hurra, hver gang de sagde pip. Det betyder, at den yngste generation er vant til at få meget ros. Og det skal du huske på, når du giver feedback. De yngste kan opleve det som et voldsomt overgreb, hvis du er direkte og konfronterende i din kritik. Ligesom generation Y kan Z’erne let miste modet og skifte job, hvis den negative feedback betyder, at de ikke synes, det er sjovt at gå på arbejde.
Generation Z har været vant til at få meget hjælp hjemme fra. Faktisk kalder René Krieger Christensen også generation Z for GPS-generationen, fordi de har brug for meget styrring og sparring i deres arbejdsliv. Traditionen med den årlige MUS-samtale er derfor helt godnat, når du skal give feedback til generation Z. De har nemlig brug for respons mindst en gang om ugen.

Når det er sagt, er det er det vigtigt, at du ikke degraderer den yngste generation til mekaniske nikkedukker. Du bør stedet vejlede dem i, hvordan de bruger deres kompetencer. Ligesom hos generation Y skal du ikke være bange for at give Z’erne online-respons. Den yngste generation har været på Facebook det meste af deres liv, og det er derfor ganske naturligt for dem at modtage ros over Messenger. Har du kritisk feedback, bør du dog møde medarbejderen ansigt til ansigt.
Positiv feedback: Z’erne er vant til at få ros, så det er en god ide at give dem positiv feedback hver gang, der er mulighed for det. Ellers kan de let føle sig overset.
Negativ feedback: Du skal være meget varsom, når du giver negativ kritik. Det er ekstra vigtigt, at du bruger burger-metoden og sørger for at smøre tykt på, når du til start og slut siger noget positivt.
Den opmærksomme leder har måske bidt mærke i, at de generationer, som René Krieger Christensen arbejder med, ikke følger den traditionelle opfattelse om, at der er 25-30 år mellem generationerne. I stedet for at følge den gængse opfattelse er inddelingen lavet med afsæt i de teknologiske, økonomiske og kulturelle udviklinger, der er sket i de perioder, generationerne er født og opvokset.