En særlig bæreslynge til for tidligt fødte spædbørn. En bærbar kemopumpe, som kræftpatienter kan bruge hjemme i vante omgivelser. En årlig sommerskole, hvor en hel kommunes medarbejdere og ledere mødes på tværs om arbejdet med innovation. Det er blot nogle af de innovative ideer, der har set dagens lys på offentlige arbejdspladser det seneste år.
Ideerne til nye produkter, serviceydelser, processer og organisationsformer kommer i vid udstrækning fra medarbejderne. I hele 92 procent af de innovationer, der er foregået i det offentlige i perioden 2015-16, har medarbejderne spillet en nøglerolle. Det har de ved enten at igangsætte innovationen (35 procent) eller ved at fremme den (89 procent).
Det fremgår af Innovationsbarometeret, som Center for Offentlig Innovation (COI) har offentliggjort i dag i samarbejde med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse. Det er anden gang COI offentliggør Innovationsbarometeret, som er verdens første af sin art.


Medarbejderne bidrager også i stigende grad til innovation: Det forrige barometer viste, at medarbejderne spillede en nøglerolle i 86 procent af innovationerne – mod altså 92 et år senere.
Tag medarbejderne med på råd
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, glæder sig over, at medarbejderne i så høj grad indtager en nøglerolle i forhold til at udvikle den offentlige sektor. Hun er dog ikke overrasket over, at medarbejderne har gode ideer til at forbedre produkter og processer på deres arbejdsplads.
”Undersøgelsen viser klart, at medarbejderne er en afgørende ressource, når der skal udvikles nyt i den offentlige sektor. Og selvfølgelig er de det: De har den tætte dialog og det nære samarbejde med borgerne i hverdagen. De kender arbejdsgangene og ved, hvad borgeren har behov for”, siger hun.

Bente Sorgenfrey mener, at vi får langt den bedste udvikling af den offentlige sektor, hvis medarbejderne inddrages aktivt og systematisk i innovationen på deres arbejdsplads.
Hun opfordrer derfor lederne på de offentlige arbejdspladser til at arbejde tæt sammen med medarbejderne om innovation.
”Lederne bør tage medarbejderne med på råd så tidligt som muligt, når der skal udvikles nyt. Skal der skabes udvikling i den offentlige sektor med reel værdi og resultater for borgerne, så må medarbejderne inddrages så tidligt som muligt i processen”, siger Bente Sorgenfrey.
Innovationsbarometeret er i øvrigt med til at aflive myten om, at den offentlige sektor står i stampe: Fra 2015 til 2016 har 80 % af de offentlige arbejdspladser gennemført mindst én innovation.
COI er etableret af Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne som led i partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor.