Regeringen har i dag fremlagt et udspil, der skal sikre at det offentlige ikke laver ’opgavetyveri’ fra det private gennem øget kontrol og klagemuligheder. Udspillet indeholder dog ingen dokumentation for omfanget, og FTF mener, at det er vigtigere at fremme et godt offentligt-privat-samarbejde.
Regeringens forslag indeholder en række eksempler på såkaldte ’opgavetyveri’ såsom et bibliotek, der har udlånt bageudstyr, og en kommune der har tilbudt gratis flis hugning af haveaffald, men der er ikke noget samlet overblik over det økonomiske omfang og betydningen for private virksomheders konkurrence- og vækstmuligheder.
”Det her virker som en stor løsning på et lille problem. Det ville være gavnligt, hvis regeringen kunne fremvise tal af det samlede omfang af det, de kalder opgavetyveri”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Regeringens forslag har også til formål at skabe klarhed om reglerne for offentlig erhvervsaktivitet.
”Det er altid godt at sikre klare regler, så hverken virksomheder eller det offentlige er i tvivl om, hvornår de er på den rette side af stregen. Men det er afgørende, at kommunerne ikke begrænses i deres opgaveløsning til skade for borgerne i kommunen”, siger Bente Sorgenfrey.
KL har anført, at altid kan opstå gråzoner, fordi kommunerne gerne vil have et tæt samarbejde med det private erhvervsliv, og det er en vigtig pointe, mener FTF.

Ny klagemyndighed
Regeringen vil etablere en uafhængig og tværgående klagemyndighed på området.
”Hvorfor vælger regeringen at sætte penge af til klager og begrænsninger i stedet for muligheder og udvikling? FTF har sammen med Dansk Erhverv længe opfordret til, at der skulle oprettes en national enhed for bedre offentligt privat samarbejde. Lad os se på potentialerne i fx digitalisering af den offentlige sektor i stedet for at diskutere om den sidste M&M’s i skålen er din eller min”, siger Bente Sorgenfrey.