Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU’en) er skåret væk, og en særlig vikarpulje er nedlagt, og det gør det dyrere at opkvalificere blandt andre socialrådgivere, forklarer Anders Fløjborg er formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening og til daglig afdelingsleder i børne- og ungeafdelingen i Vordingborg Kommune.
”Efter- og videreuddannelse har en stor betydning for kvaliteten af socialrådgivernes arbejde. Uanset om man arbejder med handicappede, beskæftigelses- og socialområdet har man brug for opdatering af sin viden, så borgerne får den bedste vejledning og støtte”, forklarer han.
”Desværre er de økonomiske muligheder for at sende folk på efter- og videreuddannelse blevet begrænset de senere år. SVU’en er skåret væk, og Socialstyrelsens vikarpulje er nedlagt. Den store udfordring er ikke kun udgiften til selve uddannelsen, men også de omkostninger, der er til vikarer, ligesom det er svært at finde kvalificerede vikarer, der kan introduceres til arbejdet.”

Økonomien er stram i mange kommuner
Den demografiske udvikling, flere børn og især ældre, sætter mange kommuners økonomi under pres, og efteruddannelse af de kommunalt ansatte står sjældent øverst på budgettet og ved økonomiforhandlinger.
"Økonomien er tilmed stram i mange kommuner, så det kræver virkelig en klar prioritering og en klar uddannelsespolitik på arbejdspladsen, hvis medarbejderne skal opkvalificeres for at kunne løse opgaverne”, siger Anders Fløjborg.
”Det er samtidig afgørende, at der sker en videndeling, så de medarbejdere, der får videreuddannelse, deler deres viden med afdelingen, teamet og de øvrige kolleger. Det er derfor afgørende, at lederne laver en kompetenceudviklingsplan for arbejdspladsen, så det bliver kortlagt, hvilke kompetencer der mangler i fremtiden”.