Godt nyt til nyansatte: I stedet for at skulle vente op til 16 måneder på at kunne holde betalt ferie, er der nu udsigt til at kunne holde ferie allerede fra ansættelsens start.
Regeringens ferielovsudvalg, som FTF sammen med de øvrige arbejdsmarkedsparter har siddet med i, afleverer i dag sit forslag til en ny ferielov til beskæftigelsesministeren.
Udvalget anbefaler, at de nuværende regler om forskudt ferie afskaffes, så nyansatte får mulighed for at afholde ferien i umiddelbar forlængelse af optjeningen.
 
Denne nye model med såkaldt samtidighedsferie vil harmonere med reglerne i EU-reglerne. EU-Kommissionen har tidligere løftet pegefingeren mod Danmarks ferielov: Kommissionen vurderede tilbage i 2014, at dansk ferielov var i strid med EU’s arbejdsmarkedsdirektiv, som fastslår, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man i dag ikke som nyansat i Danmark.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser frem til at forslaget bliver omsat til en ny ferielov.
"Med de nye regler vil lønmodtagerne få væsentligt bedre vilkår i forhold til ferie. I dag risikerer nyansatte at skulle vente helt op til 16 måneder. Det glædeligt – og på tide – at de nyansatte får samme ret til ferie som de øvrige lønmodtagere", siger Bente Sorgenfrey.


Færre smutveje til individuelle aftaler
FTF glæder sig også over, at lovudkastet begrænser arbejdsgivernes nuværende muligheder for at indgå individuelle aftaler, der fraviger eksempelvis ferielovens generelle varslingsregler.
Arbejdsgiverne som noget nyt mulighed for at udbrede en feriekortordning aftalt i én overenskomst til alle ansatte på samme virksomhed, uanset organiseringsforhold.
Reglen er noget nyt i forhold til sædvanlig arbejdsretlig praksis i den danske model, men vurderes for størstedelen af FTF-grupperne at have begrænset effekt. Et enigt Ferielovsudvalg har foreslået at denne mulighed af hensyn til smidig administration hos virksomhederne i det nye feriesystem.
Længere ferieår
En anden væsentlig nyskabelse i lovudkastet er, at perioden for afholdelse af ferien udvides fra 12 til 16 måneder med start 1. september og afslutning 31. december året efter – en mere fleksibel model, der ventes at gavne lønmodtagerne.
Lovudkastet fastholder de hidtidige rammer for ferieplacering, -varsling, feriens længde og den hidtidige feriegodtgørelsesprocent.
De politiske forhandlinger om en ny ferielov går i gang nu, og et lovforslag forventes fremsat i efteråret. Lovens overgangsregler vil få betydning for lønmodtagerne fra 1. maj 2020 og vil være i fuld effekt pr. 1. september 2020.