Kataloget over FTF’s kurser i 2018 er ude nu, og det kommende år udbyder vi bl.a. disse aktuelle kurser for tillidsrepræsentanter:

I foråret kan du lære, hvordan du som tillidsrepræsentant får kollegerne med – både som medlemmer af fagforeningen og som aktive deltagere i det faglige arbejde. Det sker på kurset ”Den organiserende tillidsrepræsentant”, hvor du vil blive introduceret til teorien bag den organiserende tænkning. Samtidig vil du få mulighed for at afprøve metoder, som kan hjælpe dig til at få flere kolleger engageret i det faglige arbejde.
Du kan også tage på et nyt og anderledes 3-dageskursus, hvor du får udfordret og udviklet dit personlige lederskab som tillidsvalgt. To af kursusdagene afholdes i naturen under enkle forhold, og her vil du bl.a. få værktøjer til at styrke din gennemslagskraft og evne til at skabe følgeskab.
Kursus: Lederskab i praksis – med naturen som makker
Programmet indeholder selvfølgelig også det årlig grundkursus for tillidsrepræsentanter, hvor du som nyvalgt kan få styr på regler og rammer for en tillidsrepræsentants arbejde. Grundkurset holdes i foråret og følges i efteråret op af kurser ”Forhandling for TR”, hvor du kan lære, hvordan du forbereder, gennemfører og afslutter en forhandling, så du opnår de bedst mulige resultater for dine kolleger.
Endelig kan du i kursuskataloget finde en række forskellige jurakurser, herunder kurser om personalejuridiske emner og EU’s nye persondataforordning.
Kursus: Forhandling for TR
Find mere indenfor emnerne: