”Selv om vi har arbejdet med konflikthåndtering på læreruddannelsen, er det noget andet pludseligt at stå med elever, der er ved at komme op og slås på skolen. Det er godt på forhånd at vide noget om, hvordan man kan reagere i sådanne situationer, men det er aldrig det samme i virkeligheden.”  

Sådan lyder det fra Heidi, som studerer på første år på læreruddannelsen på VIA University College.   Heidis historie er en del af en fælles pjece fra Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL, som skal inspirere til udvikling af kvalitet i praktikken.   ‘
Mødet med virkeligheden er nemlig ikke altid så ligetil, og der findes ikke én opskrift på det succesfulde praktikforløb.
Derfor er pjecen spækket med eksempler på gode praktikforløb, som kan inspirere til fortsat nytænkning og udvikling af praktikken og samarbejdet om uddannelserne i øvrigt på tværs af professionshøjskoler, uddannelser og praktiksteder.
Professionsbacheloruddannelser er netop kendetegnet ved at veksle mellem praksis og teori, og i pjecen kan du læse om både klarhed om praktikkens mål, læringsmetoder i praktikken, praktikvejlederens rolle og forberedelse af praktikken.
For Heidi var en vigtig del af forberedelsen hendes forpraktik hos den 6. klasse på VSD Rødding Skole, som hun senere skulle ud til i praktikperioden.

Læs om hele Heidis praktikforløb på danske professionshøjskoler,dk, hvor cases fra pjecen bliver uddybet, og hvor der også er flere cases at tage fat på.