Fremtidens velfærd er afhængig af, at der bliver sat en god retning for ledelse i det offentlige, og her spiller unge ledertalenter en afgørende rolle.

Derfor er en af dine vigtigste opgaver som offentlig leder at holde øjne og ører åbne for, om en af dine medarbejdere går rundt med en leder i maven, mener FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.
"Kig rundt i personalegrupperne og se, om der kunne være nogen, der har potentiale for at udvikle sig som ledere. Er der nogen, der har gjort sig særligt bemærket? Jamen, så prøv at trække dem ind, få en samtale med dem, og find ud af, om de kunne være potentielle folk til et førlederkursus," siger Bente Sorgenfrey.
OAO og FTF udbyder til efteråret for anden gang uddannelsen "På vej mod ledelse". Den er et tilbud til medarbejdere i kommuner, regioner eller staten, som gerne vil afprøve og udvikle deres ledelsestalent.

Talentet skal prøves af i ledelsessammenhænge 
Offentlige ledere skal i dag både kende kerneopgaven og have den ledelsesmæssige faglighed på plads.
Det mener formanden for FTF’s Lederråd, Claus Hjortdal, der blandt andet selv har erfaring som skoleleder.
"De ledere, der skal ud at spotte nye ledertalenter, skal ud at se på, hvordan medarbejderen reagerer i konteksten. Det er ikke nok at være en god håndværker," siger han.

Netop kombinationen af fagprofessionalisme og ledelsestæft er essentiel.
"Man skal have det systemiske overblik, og man skal have den professionelle tilgang. Det er det, man skal ud at se efter," siger han.
Læs mere om uddannelsen og hør fra dem, der allerede har været på kurset "På vej mod ledelse" her: Find mere indenfor emnerne: