Med den aftale, som kommunerne og regeringen netop har indgået om næste års økonomi, får kommunerne et lille løft på 300 mio. kr. til borgernær velfærd set i forhold 2017.
Hovedorganisationen FTF finder på det punkt aftalen bedre end forventet efter en lang årrække med kommunal besparelsespolitik fra regeringen. Pengene rækker bare langt fra til at dække det serviceefterslæb, som kommunerne har efter mange års personalereduktioner, påpeger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Siden 2010 er der blevet ca. 36.400 færre ansatte i kommunerne, viser en opgørelse fra FTF på baggrund tal fra Danmarks Statistik.

"I en årrække er der forsvundet titusindvis af medarbejdere fra kommunerne, samtidig med at antallet af borgere, der skal passes og plejes, bare vokser og vokser. Det har givet et stort serviceefterslæb, som ikke kan lappes med 300 mio. kr.", siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Ifølge beregninger fra Finansministeriet vil demografien alene til næste år svare til øgede udgifter for 1,3 mia. kr.
"Så de 300 mio. kr. er jo langtfra nok til at dække udgiftspresset, som stammer fra demografien. Kvalitetsforbedringer er der fortsat ikke råd til. Og det står jo i skærende modsætning til, at regeringens økonomiske redegørelse netop har vist, at der et økonomisk råderum til at øge det offentligt forbrug med 1 procent i 2018", siger Bente Sorgenfrey.
17 mia. til anlæg
Bente Sorgenfrey finder det positivt, at der med den nye aftale afsættes 17 mia. kr. til anlægsinvesteringer – det er mere, end finansministeren havde lagt op til.

FTF’s formand glæder sig også over, at der afsættes en ny lånepulje på i alt 250 mio. kr. Den er målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale og som på sigt kan give kommunerne økonomisk råderum til kvalitetsforbedringer i kommunerne.
"Det er en god forretning at skabe trivsel og livskvalitet for udsatte borgere. Først og fremmest menneskeligt, men også økonomisk. Derfor er det godt, at økonomiaftalen rummer initiativer, der kan sætte skub i udviklingen af nye sociale investeringsmodeller", siger Bente Sorgenfrey.
Hun finder det positivt, at kommunerne nu kan låne til sociale investeringer, som mange kommuner ellers ikke ville have råd till med de stramme økonomiske rammer, de er underlagt.