Regeringen vil med sin nye 2025-plan forringe velfærden med en offentlig forbrugsvækst på kun 0,3 pct. hvert år frem til 2025. Med den kendte geografiske udvikling vil det uundgåeligt betyde forringelser af en række offentlige tilbud. En række fagforeninger og hovedorganisationen FTF peger på, at det er en helt forkert vej at gå. Vi skal tværtimod investere i velfærd og uddannelse for at sikre fortsat vækst i Danmark.

Lige nu forhandler kommuner og regioner om økonomi for 2018, og regeringen fastholder en stram sparekurs i det offentlige med krav om årlige produktivitetsforbedringer på 2 procent på sygehusene og besparelser i kommunerne.
Velfærden forringes i takt med, at det offentlige forbrug falder: Sidste år kom vi tæt på nulvækst med en vækst i det offentlige forbrug på kun 0,1 pct. i 2016, viser nye tal fra Danmarks Statistik og Finansministeriet (omtalt i Jyllands-Posten).
”Hvis vi skal have råd til den nyeste medicin, undervisning og behandling samtidig med, at flere børn og ældre kommer til, skal der være en offentlig vækst på mindst 1,1 procent hvert år frem til 2025. Desværre vil regeringen kun investere 0,3 procent per år, så den kan få råd til nye skatterabatter. Det er helt skævt”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
246.000 flere børn og ældre i 2025
Det har konsekvenser for din velfærd, vores sundhed, vores børn og unges fremtid, som forringes, fastslår både økonomer, eksperter og faglige organisationer. Det skyldes blandt andet, at der i 2025 vil være cirka 246.000 flere børn og ældre end i dag, og at vi alle forventer, at kvaliteten af velfærden udvikler sig på linje med resten af samfundet. Konkret betyder det, at der skal være råd til flere lærere og pædagoger samt nye undervisningsmidler til det stigende antal børn samt mere sundhedspersonale og ny medicin til flere ældre.
”Vi står i en situation, hvor vi aldrig har været rigere, og økonomer vurderer, at vi er i gang med et stabilt opsving. Det er vigtigt, at vi nu holder fast i den udvikling ved at investere i uddannelse og velfærd frem for at bruge pengene på skattelettelser. På få år har kommunerne nedlagt 14 procent af lærerstillingerne i folkeskolen, mens elevtallet kun er faldet med 4 procent. Vi skal ikke have yderligere besparelser på de kommende generationers grunduddannelse, men tværtimod genoprette folkeskolens økonomi, hvis vi vil sikre fortsat vækst i Danmark,” siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Kæmpe pres på børne- og sundhedsområdet
Ifølge BUPL’s beregninger er der brug for 8.500 flere pædagoger frem mod 2025 bare for at holde det nuværende niveau.
"Der kommer et kæmpe pres på vuggestuer og børnehaver i de kommende år, og det kommer på et tidspunkt, hvor normeringerne allerede er pressede. Der er brug for 8.500 flere pædagoger frem mod 2025 bare for at holde det nuværende normeringsniveau, som lader meget tilbage at ønske," siger formand for BUPL Elisa Bergmann.
”Sundhedsvæsenet er i dag så presset, at sygeplejersker ikke kan nå at opfylde basale menneskelige behov hos patienterne. Sygeplejersker arbejder uden pauser og oplever, at der ikke er tid til at give en pleje- og behandling af ordentlig kvalitet, hverken i kommuner eller regioner. Derfor er det dybt bekymrende, at regeringen lægger op til at fortsætte nedskæringerne i sundhedsvæsenet,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.
Velfærd eller skattelettelser?
FTF lancerer i dag en grafik under overskriften: , der er et modsvar til regeringens 2025-plan om kun 0,3 procent offentlig vækst frem til 2025, hvilket ifølge ekspert og organisationer vil betyde nedskæringer i velfærden.
”Regeringen bør investere i en udvikling af den offentlige velfærd i stedet for nedskæringer og forringelser. Skattelettelser er en dårlig investering. Velfærd betaler sig tilbage”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Hun finder det ubegribeligt, at kvaliteten i den offentlige velfærd ikke skal have mulighed for at udvikle kvalitet på samme niveau som det øvrige samfund på områder, som er så centrale i danskernes hverdag som fx på sygehuse, i ældreplejen, i daginstitutioner og på uddannelsesinstitutioner. Ifølge vismændene i Det Økonomiske Råd og førende økonomiske eksperter vil regeringens plan om 0,3 procent vækst forringe velfærden.