– Vi kan sagtens se en fremtid for os som offentlige ledere. Sådan siger Karina Kryger Foged, faglig konsulent på Ydelseskontoret i Randers Kommune (tv.), Regina Pedersen, gruppekoordinator i Børne- og Autismecenter i Ringe, Region Syddanmark og Steffen Klitgaard Andreasen, pædagog på Mørke Skole i Syddjurs Kommune.
Sammen har de deltaget i OAO og FTF’s førleder-forløb "På vej mod ledelse", som har afklaret dem i, at de gerne vil gå ledelsesvejen.  

Vil du også afprøve dit ledertalent?
OAO og FTF udbyder til foråret for tredje gang uddannelsen "På vej mod ledelse".
Den er et tilbud til dig, som arbejder i en kommune, region eller i staten, og som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent.
Det er en betingelse for at deltage i forløbet, at du er medlem af en faglig organisation under enten FTF eller OAO.
Et forløb med flere elementer 
"På vej mod ledelse" er et kompetence- og afklaringsforløb på diplomniveau. Det udbydes i samarbejde med VIA University College i Århus med studiestart 1. februar 2018. 
Det kvalificerer dig til at gå ind i en lederkarriere nu eller på et senere tidspunkt.  
Forløbet er bygget op så det giver dig viden om og lyst til ledelsesopgaven, samt at blive afklaret på om det er noget for dig.  

Forløbet strækker sig over cirka tre måneder, hvor du vil deltage i undervisning på modulet "Ledelse, kommunikation og organisation", have tilknyttet erfaren leder som mentor, deltage i et netværk med andre deltagere på forløbet og gennemføre en samtale med den coach, som du også får tilknyttet.    

Uddannelse på diplomniveau
"Ledelse, kommunikation og organisation" er et valgmodul (5ECTS) på Diplomuddannelsen i ledelse, som afsluttes med eksamen. Undervisningen er tilrettelagt over seks undervisningsdage, hvor der også arbejdes i netværksgrupper, hjemmeopgaver, litteraturstudier og eksamen. Netværksgrupperne fungerer både som rum for sparring med andre i samme situation og som studiegrupper. Modulet er særligt tilrettelagt for dig, der endnu ikke er leder, men som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent.  

Din mentors opgave er både at stille sig til rådighed med sine erfaringer og tanker om ledelse og at udfordre dig i dine tanker om ledelse. Du vil mødes med din mentor 2-3 gange i forløbet i form af 1-2 små møder af max 2 timers varighed og en dag hos mentor, hvor du har mulighed for at følge ham/hende i det praktiske ledelsesarbejde. Coachsamtalen foregår med en professionel coach og er det rum, hvor du afslutningsvis kan afklare nogle af dine personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen og det at gå fra medarbejder til leder.    
Forstå dig selv som leder i praksis
Arbejdsformen på forløbet er koblet til studieordningens formål: 

Tage reflekterede kommunikative valg i organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis. Derfor arbejdes der på forløbet ud fra disse tematikker:
– Hvordan kan jeg forstå mig selv som reflekterende og kommunikerende praktiker?
– Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?
– Hvilke krav stiller min organisatoriske kontekst til min lederidentitetsdannelse, og hvordan kan jeg forstå lederudvikling?
– Hvordan omsætter og udvikler jeg mine kommunikative kompetencer, når jeg som leder skal initiere, facilitere og strategisk forankre organisatoriske processer i de organisatoriske krav,der stiller i dag?
På forløbet arbejdes der efter følgende principper:
– Undersøgelse af teori og anvendelse af teori i praksis – Skabe møder på tværs af fag, sektorer og andre skel hvor der skal skabes nye løsninger. 
– Handling i ledelsespraksis.
Der veksles imellem oplæg og øvebaner.