Af Maya Bille, pressekonsulent i Dansk Sygeplejeråd.
En ny ordning, hvor regionale arbejdspladser kan få ekspertrådgivning, så de kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø er populær. Omkring 40 arbejdspladser har fået en aftale i hus og meget tyder på, at endnu flere vil komme til.
Det er arbejdsmiljøeksperter i form af konsulenter og forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, RUC, CBS og ALECTIA, der hjælper de regionale arbejdspladser i gang med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Når en arbejdsplads får ekspertrådgivning rummer det f.eks. workshops, sparring på udviklingsprojekter, dialogmøder og inspirationsoplæg.
Midlerne til rådgivningen stammer fra overenskomstaftalen 2015, hvor Danske Regioner og Forhandlingsfælleskabet aftalte at afsætte i alt 7,2 mio. over to år til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i en tid, hvor det psykiske arbejdsmiljø er presset af bl.a. organisatoriske forandringer og konstante krav fra politisk side.
Formand for Dansk Sygeplejeråd, der også er forhandlingsleder i Forhandlingsfællesskabet på det regionale område, Grete Christensen forklarer, hvor vigtigt det er, at en forbedring af psykisk arbejdsmiljø bliver prioriteret.
”Når der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø, spiller det er en stor rolle for de ansatte i regionerne – både i forhold til den faglige kvalitet og arbejdsglæde. Derfor er det ikke overraskende, at vi ved overenskomstforhandlingerne rejste et krav om en skærpet indsats om at forbedre det. Et godt psykisk arbejdsmiljø er nemlig afgørende for, at ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimalt,” siger hun.
Der er også hjælp at hente for kommunale arbejdspladser, der ønsker at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2015 enige om indsatsen SPARK, ”Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling”.
Læs mere på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside her 
Medarbejdernes idéer gavner det psykiske arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø har fået et løft på endoskopiafsnittet på Herlev og Gentofte Hospital. Det er blevet så godt, at de nu er nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2016 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Tavlemøder og inddragelse af medarbejderne som eksperter har lettet presset på fagligheden og skabt fornyet arbejdsglæde.
Læs mere om den historie her