Fyringer omkring den ansatte og omstruktureringer på arbejdspladsen – kort sagt alle typer af væsentlige forandringer – vil med stor sandsynlighed have en negativ indflydelse på medarbejderne.
Ny oversigt over 39 forskningsartikler i perioden 2000-2012 viser nemlig et klart billede: Mennesker har det svært med forandringer, og forandringerne er til større gene end gavn for de ansatte.
"Den overordnede tendens er, at medarbejderne oplever dårligere arbejdsmiljø og trivsel efter forandringerne. Der findes dog også studier, der viser at trivslen godt kan komme op igen, men generelt kan man sige, at jo større forandringer, jo større påvirkning af trivslen på arbejdspladsen. Og at forandringsprocesser er mere en belastning end en berigelse," siger Johan Simonsen Abildgaard, der er ph.d., cand.psych. og forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA til Visse grupper af ansatte bliver ramt hårdere end andre af forandringerne. Særligt de permanent ansatte med lav indkomst og færre kvalifikationer har det sværere end andre grupper.
Et af de 39 studier viser også, at ledelsen oplever mindre stress i forbindelse med forandringerne end de almindelige ansatte, som ikke på samme måde blive involveret i forandringsprocessen.
Oversigtsstudiet er udført af en række forskere fra blandt andet Holland, Norge og Finland, og de understreger, at forandringerne med tiden får mindre indflydelse på de ansatte:
"Ikke alle ansatte oplever den negative påvirkning i samme omfang, og der var positive tendenser over tid, hvilket indikerer, at de ansatte får det bedre igen (…)," står der i konklusionen på forskningsartiklen.

God ledelse kan afhjælpe problemet
FTF har tidligere dokumenteret, at der fra ledelsens side kan gøres en hel del, hvis den vil afbøde de negative effekter af forandringer.
En FTF-undersøgelse blandt 6.200 ansatte viser, at når ledelsen er dårlig til at håndtere organisatoriske ændringer på jobbet, har de ansatte dobbelt så mange sygefraværsdage, som hvis ledelsen håndterer forandringer godt.
Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte på FTF-området, fx lærere, pædagoger, sygeplejersker, bank- og it-ansatte.