Mødet er på vej ind i sin tredje time, og for fjerde gang vender den særligt grundige deltager tilbage til et punkt, der var egentlig var afsluttet. Samtidig begynder alle andre at smugkigge på deres mobiltelefoner eller skele utålmodigt til deres armbåndsur.
De fleste ansatte har prøvet noget lignende. Men i Gentofte hoved-MED-udvalg har de taget et opgør med den form for ineffektivitet og bruger nu blot halvdelen af den tid, de tidligere gjorde på de faste møder med alles deltagelse. Det har de opnået ved både at ændre på de konkrete mødeprocedurer og gøre op med en ineffektiv mødekultur, siger næstformand for Gentofte hoved-MED-udvalg, Vibeke Bredsdorff Sørensen.
"Vi har simpelthen forsøgt at stoppe tidstyranniet. Tidligere var det meget vigtigt, at alle deltagerne kom på banen, så de fik signaleret til deres faglige organisationer, at de var aktive. Nu har vi gjort det klart, at man skal tilføje noget nyt til diskussionen."
Derfor har de fjernet navnene fra referatet, så det signaleres, at det er ikke så vigtigt, om det fx var LO’s eller FTF’s repræsentant i MED-udvalget, der kom med den ene eller den anden gode pointe.
"Det krævede rigtig mange møder…"
Blandt de mest tidsbesparende tiltag er, at man har nedsat mindre arbejdsgrupper, hvor medlemmer af hovedudvalget sammen med ledere og medarbejdere fra arbejdspladserne løser konkrete opgaver. Det flytter fokus væk fra rutineopgaverne og over på de egentlige problemer ude på arbejdspladserne, forklarer Vibeke Bredsdorff Sørensen.
Det er jo godt, at I har sparet en masse tid, men er I så sikre på, at de forskellige organisationer bliver hørt?
"Det krævede rigtig mange møder for at understrege, at det ikke handlede om en devaluering af MED-systemet. Når ikke alle organisationer kan være til stede i arbejdsgrupperne, måtte vi opbygge en grundlæggende tillid til, at man godt kunne repræsentere hinandens interesser på tværs. Det er en svær balancegang, men det har fungeret rigtig godt," siger hun.

Plads til nye tanker
Samtidig har man indført en opdeling mellem to forskellige mødetyper: Såkaldte strege-af-møder, hvor man sørger for at gå de faste ting igennem, der kræver alles tilstedeværelse, og nogle mere innovative temamøder, hvor man går i dybden med et emne og forsøger at tænke nyt.
Et af de temaer har været "Sammen om Fremtidens Kommune". I den forbindelse skal kommunaldirektøren og Vibeke Bredsdorff Sørensen ud at besøge en stor del af kommunens arbejdspladser – dels for at samle erfaringer og dels for at høre om, hvordan det går med et bredere spektrum af kommunens arbejdspladser. Det er et tiltag, som netop er født ud af den nye innovative tankegang, siger MED-udvalgets næstformand.
Gentoftes MED-udvalg har tidligere markeret sig med et utraditionelt fokus på samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og ledelse. Her blev tillidsrepræsentanten inviteret med til flere af direktionens møder for at sikre et tættere bånd mellem ledelse og medarbejdere.