Et britisk nej til EU kan svække millioner af britiske arbejderes rettigheder.
Sådan lyder advarslen fra den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS), der repræsenterer 89 hovedforbund fra hele Europa. EFS understreger i en udtalelse op til torsdagens afstemning, at EU-medlemskabet er en stor gevinst for arbejdende briter:
"Basale rettigheder som betalt ferie, maksimal arbejdstid, ligeløn, barsel, arbejdssikkerhed og ordentlig behandling af vikarer er sikret ved lovgivning, som fagforeningerne har opnået ved at kæmpe på EU-niveau. Der er ingen garanti for, at disse rettigheder vil blive opretholdt i national lovgivning af den nuværende britiske regering."
I debatten har meget handlet om de økonomiske konsekvenser ved et eventuelt nej – både for briterne og EU, og EFS ønsker derfor at gøre opmærksom på et i deres optik underbelyst emne.

Britisk fagbevægelse: Vi stoler ikke på regeringen
EFS støtter dermed op om den britiske faglige landsorganisation, Trade Union Congress (TUC), der repræsenterer 5,8 millioner britiske arbejdere. TUC opfordrer briterne til at tage arbejderes rettigheder med i deres overvejelser, når de skal sættes deres kryds.
I et debatindlæg på www.mirror.co.uk husker formanden for TUC, Frances O’Grady, på, at et EU-medlemskab handler om langt mere end handelsaftaler:
"EU-medlemskab betyder også, at vi har ret til at tage fri, hvis vores børn bliver syge. Deltidsarbejdere plejede ikke at kunne komme i nærheden af fuldtidsarbejderes pensionsforhold, løn eller ferierettigheder, men EU-lovgivning satte en stopper for det. Også da EU-reglerne blev ændret, fik millioner af mennesker betalt ferie," skriver hun og afslutter:
"Hvis vi melder os ud af EU, stoler jeg ikke på, at denne konservative regering vil beskytte vores rettigheder."

Risiko for et "tag-selv-EU"
Uanset hvad udfaldet bliver på torsdag, vil den britiske afstemning dog efterlade unionen svækket, skriver EFS i udtalelsen. Camerons særaftale undtager briterne fra vigtige enkeltdele af EU-samarbejdet og risikerer nemlig at starte et "kapløb mod bunden":
"Faren består i, at et ethvert medlemsland vil føle, at det har ret til at afvise de fælles regler og bruge Storbritanniens særaftale som et eksempel. Det kan i sidste ende skabe et tag-selv-EU."
På trods af særaftalen opfordrer EFS briterne til at blive – for britiske arbejderes skyld, for økonomiens skyld, men også for at vise, at EU står sammen i en historisk svær tid.