– Det er en god investering at tilbyde medarbejdere med mod på og talent for ledelse at komme på et førlederforløb. Det sparer organisationen tid, at en kommende leder på forhånd er blevet introduceret til de grundlæggende overvejelser og forandringer, der følger med bevægelsen fra medarbejder til leder.  
Sådan siger områdechef Susanne Søndergaard Hansen fra VIA Efter- og Videreuddannelse hos VIA Univercity College i Aarhus, der gennemfører førlederforløbet På vej mod ledelse. Forløbet udbydes af OAO og FTF.  

Mange kommuner arbejder allerede målrettet med talentudvikling og –pleje for at sikre en leder-pipeline. Og der er brug for, at de nuværende offentlige ledere tænker i, hvem som skal løfte ledelsesopgaverne i fremtiden, fordi demografien peger på en afgang af ledere de kommende år. OAO og FTF støtter processen med at spotte og udvikle fremtidens ledere, og førlederforløbet er et bidrag hertil.  
Fokus på at forstå lederrollen
På vej mod ledelse starter i september og er på i alt seks dage med afsluttende eksamen. Det kommer rundt om tre grundlæggende elementer i ledelse: Lederidentitet, kommunikation og organisationsforståelse. Fokus er på at forstå ledelsesrollen og –opgaven med tre læringsspor: Undervisningen, netværket med de øvrige deltagere og sparing med sin leder på arbejdspladsen. Forløbet veksler mellem teori, blandt andet klassiske ledelses- og kommunikationsteorier, og øvebaner for også at sikre et operationel perspektiv koblet til en større helhedsforståelse af en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst.  
Temaer i undervisningen er blandt andet:
– Hvordan kan jeg forstå organisation og organisering i forskellige kommunikationsteoretiske perspektiver?
– Hvordan kan jeg forstå mig selv som reflekterende og kommunikerende praktiker?
– Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?
– Hvilke krav stiller min organisatoriske kontekst til min lederidentitetsdannelse, og hvordan kan jeg forstå lederudvikling?
– Hvordan omsætter og udvikler jeg mine kommunikative kompetencer, når jeg som leder skal initiere, facilitere og strategisk forankre organisatoriske processer i forhold til de organisatoriske krav der stilles i dag?  
Alle deltagere får i forløbet tilknyttet en mentor, som de kan sparre med om forståelse af de konkrete opgaver i ledelse, og en coach, de i slutningen af forløbet kan drøfte deres personlige overvejelser om et fremtidigt lederjob med.  
Tilmelding senest 1. juli
 Forløbet finder sted hos VIA Univercity College i Horsens med studiestart den 12. september og eksamen den 29. november. Forløbet koster 13.500 kr. Tilmelding sker til konsulent Dorthe Storm Meier i OAO, på Download en informationsfolder, du kan printe ud og give til dine medarbejdere om førlederforløbet her 

Mere om forløbet På vej mod ledelse
– Henvender sig til medarbejdere i kommuner, regioner og stat med interesse for ledelse.
– Er et kompetence- og afklaringsforløb, som kan kvalificere medarbejdere til en lederkarriere nu eller senere.
– Strækker sig over cirka tre måneder med seks dages undervisning i modulet ledelse, kommunikation og organisation, der afsluttes med eksamen.
– Rummer en mentorordning med en erfaren leder som mentor til alle deltagere. ·         Tilbyder et netværk med andre deltagere på forløbet.
– Afsluttes med en coachsamtale, der kan afklare personlige spørgsmål om et evt. fremtidigt lederjob.
– Giver 5 ECST-point på diplomniveau.
– Kræver, at medarbejderen er medlem af en faglig organisation under enten FTF eller OAO og opfylder adgangskravene til uddannelse på diplomniveau.