Søren Voxted, lektor på Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, udfolder en ny model til faglig ledelse – forskellig fra tidligere tiders ideal om "den bedste blandt ligemænd" – og en anderledes lederrolle, end den der formuleres som ideal i litteraturen om offentlig ledelse.
Hanne Dorthe Sørensen er forandringsleder og fortæller om den brydningstid offentlig ledelse er midt i, hvor velfærdssamfundets struktur og styring, som vi kender den, er under nedbrud, mens noget andet er på vej.
Inspirationsmødet holdes den 10. maj 2016 kl. 9.30-13.00 på Kosmospol, København.
Læs hele invitationen 
Tilmelding til mødet sker til Charlotte Krogh Nielsen på Find mere indenfor emnerne: