Af Jens Klarskov og Bente Sorgenfrey. Hhv. adm. direktør i Dansk Erhverv og formand for FTF.
Søren er sygeplejerske og elsker sit arbejde, men han har længe været frustreret over hjælpemidlerne til inkontinente ældre. Nu har han fået en idé, som kan gøre behandlingen smartere for de ældre og for ham selv, men han ved ikke rigtig, hvem han skal gå til for at få udviklet og udbredt ideen.
Katrine er iværksætter og har udviklet et nyt it-system, der kan forbedre sagsbehandlingen i kommunerne. En mindre kommune er gået med til at teste og videreudvikle programmet, og resultaterne er gode: Sagsbehandlingen er hurtigere og fejlene færre. Katrine drømmer om at sælge programmet til andre kommuner, men hun ved ikke helt, hvordan hun gør.
Søren og Katrine er arketyper på driftige ildsjæle med ideer og løsninger, der kan forbedre den offentlige velfærd, skabe vækst og arbejdspladser.

Dem er der heldigvis masser af i Danmark både i det private og offentlige, men desværre er det mere undtagelsen end reglen, at gode, innovative løsninger, som afprøves i én kommune, spreder sig til andre kommuner.
Det er spild af ressourcer. Både menneskelige og økonomiske. Det offentlige og det private igangsætter dagligt fælles projekter, laver udbud og partnerskaber, men de gode erfaringer bliver alt for ofte til små solopræstationer, hvor musikken ikke kan høres på den anden side af kommunegrænsen.
Det er Danmark for lille til, og vi vil tillade os at være lidt mere ambitiøse på vegne af det offentlige og private. Forstærkeren skal sættes til samarbejdet mellem det offentlige og private. Vi skal bevæge os fra solopræstationer til en symfoni med internationalt potentiale.
Der skal være mere samspil, gode erfaringer skal opsamles og deles, og fejl og uforløst potentiale skal minimeres. Det kan skabe langt bedre løsninger i Danmark og mulighed for eksport af danske velfærdsløsninger. Heldigvis er der en nærliggende løsning, som kan få os et langt stykke ad vejen.

Opret en national enhed for offentligt-privat samarbejde
I mange kommuner, regioner og ministerier er der opbygget hjælpefunktioner, der skal sikre det bedst mulige samarbejde mellem det offentlige og private. Intentionerne er gode, men indsatsen er ukoordineret, og hjælpefunktionerne på tværs af landet og forvaltningsenheder spiller ikke sammen. Tværtimod overlapper de, og resultatet ligner en omgang kluddermor. Der er simpelthen behov for en generel oprydning og samling i én stærk fælles indsats. 
Der er behov for en national enhed for offentligt-privat samarbejde (OPS), der kan samle viden og kompetencer, skabe overblik, sikre volumen og åbne døre. Dertil skal medarbejderne i enheden kende de førende private eksperter på området samt koordinere og vejlede kommuner, regioner, stat, medarbejdere og virksomheder om konkurrenceudsættelse, innovation, partnerskaber og internationalisering af fx velfærdsløsninger.
Den nationale OPS-enhed skal sikre, at der skabes værdi på alle tre bundlinjer: for borgerne, det offentlige og det private.
Indlægget er bragt på Altinget.dk tirsdag den 1. marts