Regeringen har i går fremsat lovforslag om de såkaldte udgiftslofter frem til og med 2019. Med lovforslaget vil rammerne for den offentlige økonomi være fastlagt frem til 2019, og det kan ses af lovforslaget, at regeringen nu vil lovfæste de såkaldte omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt, som kommunerne skal have mindsket deres budgetter med – sådan som det blev varslet allerede i regeringsgrundlaget.
Regeringen har allerede indarbejdet omprioriteringsbidraget for kommunerne i 2016 i den forståelse, de har med KL fra juli 2015. KL pointerer selv, at de ikke har sagt ja til omprioriteringsbidrag, der rækker ud over 2016. Men vedtages det nye lovforslag, vil det sætte rammen for økonomiforhandlingerne med KL de kommende år, og her vil omprioriteringsbidraget være fratrukket på forhånd. I givet fald kan KL på ingen måde sige nej og blokere for omprioriteringsbidraget, der så er vedtaget ved lov i Folketinget.
Dansk Folkeparti har tidligere sagt til Politiken, at de ikke vil stemme for omprioriteringsbidraget i Folketinget, hvis KL ikke har selv har sagt ja i den årlige kommuneaftale. Hvis den nye lov bliver vedtaget, er det løfte helt tomt, for så bliver det slet ikke relevant for KL at sige ja eller nej. Så er bidraget lovfæstet. I givet fald er DF altså selv med til at tvinge kommunerne til at aflevere en masse midler, der skulle have betalt borgernes velfærd.
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey siger:
”Det risikerer at ramme borgernes velfærd hårdt og koste tusinder af arbejdspladser i kommunerne de kommende år, hvis DF og S nikker ja til det nye lovforslag. KL har ingen chancer for at blokere for omprioriteringen. Hvis partierne vil sikre den kommunale velfærd, bliver de nødt til at blokere nu i finanslovsforhandlingerne”.
De penge, der ifølge lovforslaget skal tages fra kommunerne, lander i stedet på statens økonomiske ramme, så staten kan disponere over midlerne. Regeringen kan beslutte, at nogle af pengene bliver sendt tilbage til udvalgte områder i kommunerne, men det er der ingen garanti for – de kan også bruges fx til skattelettelser.
FTF har i dag fået nye tal fra KL, der illustrerer, hvor meget omprioriteringsbidraget betyder for kommunernes velfærd.
Hvis hele omprioriteringsbidraget på 1 pct. eller 2,4 mia. kr. udmøntes på enkeltområder vil det ifølge KL svare til 6.140 pædagoger, 4.950 lærere eller 44 min. hjemmehjælp om ugen for alle landets hjemmehjælpsmodtagere. På tre år vil omprioriteringsbidraget svare til 18.420 pædagoger, 14.850 lærere eller 132 min. hjemmehjælp om ugen for alle landets hjemmehjælpsmodtagere, viser KL’s beregninger.