Har din arbejdsplads forbedret det psykiske arbejdsmiljø eller nedbragt antallet af arbejdsulykker i det forløbne år? Så kan du indstille den til Arbejdsmiljøprisen 2015, som uddeles den 26. november.
Fristen for indstillinger er den 10. september. Herefter vil de nominerede og vinderne blive udvalgt af en dommerkomite bestående af repræsentanter fra FTF, LO, DA, KL, Lederne og Akademikerne. Priserne uddeles på Crowne Plaza i København.
Hvis du ønsker at nominere din arbejdsplads, kræver det, at I har gjort en særlig indsats indenfor én af følgende fire kategorier:
1) Reduktion af arbejdsulykker
2) Muskel-skelet påvirkninger
3) Bedre psykisk arbejdsmiljø
4) Samarbejde om arbejdsmiljø
Sidste års vindere
ArbejdsmiljøPrisen 2014 blev uddelt til Netto, ISS Food Hygiene, Arriva Danmark A/S og Center for Senhjerneskade.
Netto vandt for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at nedbringe antallet af røverier og organiseret tyveri, hvilket bidrog til større tryghed og mindre psykisk belastning af medarbejderne. I kategorien muskel-skeletpåvirkninger løb Center for Senhjerneskade med prisen for at have udviklet et stærkt koncept til forflytning af borgere.
ISS Food Hygiene vandt for virksomhedens indsats for at nedbringe antallet af arbejdsulykker ved at have udviklet en multikulturel og visuel kommunikation, der gjorde sikkerhed og anvisninger forståelige for alle ansatte. Prisen for samarbejde om arbejdsmiljø gik til Arriva Danmark A/S, som bl.a. har givet chauffører bedre redskaber til at håndtere konflikter.