Hertil kommer over 13.000 hårdt kvæstede og det anslås, at 40.000 mennesker har behov for hjælp.
Et antal der vil stige, når monsunregnen sætter ind og der kommer følgesygdomme i form af dysenteri og kolera.  
Nepal er et af verdens fattigste lande og er udfordret af, at vejene er svært fremkommelige til de fjerntliggende landsbyer.
Der er akut behov for hjælp til nødhjælpsarbejdere, genopbygning, mad mm. 
FTF har valgt at støtte Dansk Folkehjælps indsamling.
Dansk Folkehjælp samarbejder med fagbevægelsen i Nepal for at få organiseret hjælpearbejdet mest effektivt. 
Du kan give et bidrag via folkehjaelp.dk