Mange mennesker rammes af kroniske eller midlertidige helbredsproblemer i løbet af deres arbejdsliv. Med den rette hjælp og støtte har de fleste mulighed for at blive på arbejdspladsen – eller vende tilbage til arbejdsmarkedet senere. En del har brug for nedsat arbejdstid i en periode, andre for fysiske hjælpemidler, mens nogle kan fortsætte på almindelige vilkår, hvis de får ændret deres arbejdsopgaver. I alle tilfælde er det er vigtigt med en løbende og åben dialog på arbejdspladsen, og at de nærmeste kolleger bliver involveret i fastholdelses- eller inklusionsprocessen. På den måde sikrer du bred opbakning og undgår, at processen påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt.
Sådan lyder nogle af budskaberne på en ny hjemmeside om inklusion, fastholde og psykisk arbejdsmiljø udviklet af Videncenter for Arbejdsmiljø. Her kan du som leder finde gode råd om, hvordan I på arbejdspladsen forbereder jer på de nye arbejdsforhold som følge af, at en kollega har fået nedsat arbejdsevne, eller en ny kollega med nedsat arbejdsevne starter i afdelingen.
Styrk det psykiske arbejdsmiljø ved at inddrage kollegerne
Et af hovedbudskaberne på hjemmesiden er, at lederen, den berørte medarbejder og kollegerne løbende afstemmer forventninger og evaluerer processen. Eksempelvis er det vigtigt at tale med medarbejderne om, hvorvidt de i en periode bliver nødt til at overtage nogle af den berørte kollegas arbejdsopgaver, så der ikke opstår usikkerhed og dårlig stemning. Helt overordnet er det en god idé at tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i processen fra begyndelsen.
Hjemmesiden indeholder også links til formelle regler om fastholdelse og inklusion, eksempelvis om tilskud i forbindelse med fleksjob og om refusion af sygedagpenge. Herudover kan du læse om andre arbejdspladsers erfaringer med fastholdelse og inklusion. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med ny viden og flere cases og dermed fungere som vidensbank.
20 gode råd til inklusion og fastholdelse
På hjemmesiden finder du også en ny pjece med 20 anbefalinger til, hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psyki­ske arbejdsmiljø i forbindelse med fastholdelse og inklusion. Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejds­markedets parter, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet og bygger på den seneste viden på arbejdsmiljøområdet. Læs bl.a. om, hvem du bør overveje at involvere i fastholdelses- eller inklusionsprocessen – både af interne medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Og hvordan du bedst starter og strukturerer dialogen med den berørte medarbejder og de nærmeste kolleger.
I sidste ende kan processen føre til et bedre psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte, da raske kolleger bliver forsikret om, at de kan regne med ledelsens og kollegernes støtte, hvis de selv en dag får helbredsproblemer. Det fører til gladere medarbejdere og derigennem øget effektivitet, færre sygedagpenge m.v.
Udover at konsultere pjecen i konkrete tilfælde med fastholdelse og inklusion er det oplagt at bruge pjecen som inspiration til drøftelse af emnet i Arbejdsmiljøorganisationen, i MED-udvalget eller i Samarbejdsudvalget.