Hovedorganisationen FTF er godt tilfreds med, at den nye økonomiaftale, som Danske Regioner og regeringen har indgået tirsdag sætter ind overfor overbelægning, men aftalen giver sundhedsområdet 200 mio. kr. mindre til drift næste år samtidig med at kravene stiger.
De ansatte løbe endnu hurtigere, end de gør i dag. Der skal flere patienter gennem systemet, – eller som det hedder: Aktiviteten skal øges med 2,4 procent. Langt hovedparten af dén stigning skal findes ved at øge produktiviteten.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, peger på, at de ansatte på sygehusene allerede gennem en årrække har præsteret en stadigt stigende produktivitet: Lige siden starten af nullerne har de ansatte opfyldt et gentagent krav om at øge produktiviteten med to procent.
Pengene følger ikke med
”Sygehusene skal løse flere og flere opgaver, ikke mindst fordi der bliver stadigt flere ældre. Men pengene følger ikke med.”, siger Bente Sorgenfrey og peger på, at de senere års økonomiaftaler år for år har øget presset på medarbejderne.
Som formand for FTF står hun i spidsen for 450.000 offentligt og privat ansatte, heraf ca. 50.000 ansatte i sundhedsvæsenet med sygeplejerskerne som den absolut største gruppe.
”Medarbejderne har i dag så travlt, at det går ud over kvaliteten. Hvis de skal løbe endnu hurtigere, risikerer det at gå ud over det psykiske arbejdsmiljø”, siger Bente Sorgenfrey.
Glædelig ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom
Med aftalen er regeringen og Danske Regioner blevet enige om at indføre en ny udrednings- og behandlingsret for psykisk syge. Det betyder, at der fremover ikke være vil nogen forskel på, hvor længe de patienter med psykiske og fysiske sygdomme skal vente på udredning og behandling.
FTF glæder sig over, at de to slags sygdomme endelig bliver mere ligestillede, hvilket har været en mærkesag for FTF i årevis.

”Der ikke skal være forskel på et brækket ben og en brækket psyke. I mange år har der været en urimelig forskelsbehandling. Borgere med psykiske lidelser har skullet vente i meget længere tid på udredning og behandling, end borgere med fysiske sygdomme. Det er dejligt, at vi nu kommer tættere på en ligestilling af de to områder – og det er på tide!”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun pointerer, at det er vigtigt, at den nødvendige kapacitet til at behandle de psykisk syge skal være til stede, hvis den nye ligestilling af de to sygdomstyper skal blive mere end pæne hensigter.