På regeringschefernes topmøde i december 2012 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til køreplan for den sociale dimension i EU. Det forslag skal drøftes på det næste topmøde i juni.
Lige nu forbereder Kommissionen sig på den øvelse.
Den europæiske fagbevægelse, ETUC, hvor FTF’s formand Bente Sorgenfrey sidder i såvel hovedbestyrelse som forretningsudvalg, har netop vedtaget et dokument. Det skitserer ETUC’s holdning til en social dimension i EU.

Alle organisationer i ETUC bakker op om dokumentet med et forbehold fra en del af de italienske fagforeninger.
"Det er godt, at vi langt om længe får fokus på den sociale dimension i EU, så det ikke kun bliver sparekniven, der sætter dagsordenen i EU. Det er en af de første gange, vi i ETUC har fået drøftet emnet mere konkret", siger FTF’s formand.
"Jeg tror, at det er vigtigt, at vi får nogle konkrete bud på indhold. Vi taler fx om at indføre en social minimumsindtægt, men også at det skal finansieres ved at gøre op med den skattemæssige konkurrence mellem EU landene, fx ved at indføre minimumssatser på selskabsskatten."
"Fra FTF side støtter vi en konkret tilgang, men det er vigtigt, at vi får brugt den nordiske velfærdsmodel som inspirationskilde. Det skal vi sammen med vores nordiske søsterorganisationer i NFS arbejde for, tilføjer Bente Sorgenfrey".
Fire mål for den europæiske fagbevægelse
ETUC’s dokument prioriterer fire områder:

  • Stoppe nedskæringerne i den offentlige sektor
  • Stoppe konkurrence på løn og arbejdsvilkår
  • Lægge vægt på investeringer
  • Styrke den sociale dialog

Af dokumentet fremgår, at ETUC blandet andet støtter introduktion af en social minimumsindtægt i hvert land baseret på fælles europæiske principper. Det bliver også slået fast, at lønfastsættelse skal forblive et nationalt anliggende.
Det fremgår også, at regeringerne og de sociale parter skal rapportere om den sociale udvikling og dialog. Endvidere står der, at ETUC skal involveres i formuleringen af benchmarking af arbejdsmarkedspolitikkerne.
På en midtvejskonference i juni forventer ETUC at bekræfte dokumentet som en såkaldt Dublin-deklaration.