KL har styret efter sammenbrud.
Sådan lyder kritikken i en fælles udtalelse fra KTO, der er forhandlingsfællesskab for hovedparten de godt 500.000 kommunalt ansatte lige fra pædagoger, socialrådgivere og SOSU’er til HK’ere, brandfolk – og de konfliktramte folkeskolelærere selv.
KTO tager i udtalelsen skarpt afstand fra KL’s kurs i konflikten om lærernes arbejdstid.
”KL har i forhandlingerne stædigt holdt fast i deres krav og har ikke vist vilje eller evne til at bevæge sig i forhold til at komme med nye forslag for at søge en forhandlingsløsning. KL har således styret efter sammenbrud og lockout”, hedder det.
KTO udtrykker bekymring for den danske aftalemodel og kritiserer KL for at lægge et urimeligt pres på lærerne ved forud for overenskomstforhandlingerne at fremlægge en skolereform, hvor den vigtigste del af finansieringen skal findes ved at forringe lærernes arbejdstidsaftale.
I udtalelsen opfordrer KTO ”på det kraftigste”’ KL til at komme til forhandlingsbordet, gennemføre reelle forhandlinger og finde en fælles forhandlingsløsning med lærerne.
KTO-forlig skal stemmes hjem
Uanset om lockouten afsluttes med et forlig eller et indgreb, så bør den endelige løsning ifølge KTO respektere de aftaler og forudsætninger, der allerede ligger i KTO-forliget om de ansattes løn.
Forliget er netop i dag blevet godkendt af KTO’s repræsentantskab. Det har ligget klar til godkendelse siden midt i februar, men KTO vedtog at vente med at godkende forliget for at lægge pres på KL op til lockouten. Forliget sendes nu til afstemning blandt KTO-organisationernes medlemmer, og organisationerne skal svare tilbage til KTO den 2. maj.