Det kan i bogstaveligste forstand betale sig, når flere professionelle går sammen om at hjælpe syge borgere. Det viser en ny rapport om erfaringerne med Tilbage Til Arbejdsmarkedet (TTA), som netop er offentliggjort.
I et TTA-projekt arbejder flere forskellige professionelle som læger, psykologer, sagsbehandlere og fysioterapeuter tæt sammen med den syge. Og det virker.
Ifølge rapporten har flere af de medvirkende kommuner fået reduceret sygefraværet blandt de deltagende. Det gælder blandt andre Københavns Kommune, der har fået reduceret sygefraværet med fem uger per sygemeldt person.

Det gavner både den enkelte og samfundet. De gode resultater bør ifølge Bente Sorgenfrey følges op. Hun er formand for hovedorganisationen FTF med 450.000 privat og offentligt ansatte fordelt på 78 faglige organisationer.
"Vi mener, at forsøgsordningen skal gøres permanent. Rapporten viser, at de syge borgere har været meget tilfredse og hurtigere kommer tilbage på jobbet efter sygdom. Derfor er det FTF’s holdning, at alle kommuner skal kunne tilbyde modellen fra TTA. For det virker," siger Bente Sorgenfrey.
Kan inspirere til brug andre steder
Erfaringerne fra TTA kan ifølge FTF-formanden med fordel implementeres i den reform, politikerne er ved at færdigbehandle i disse dage. Reformen om førtidspension og fleksjob vil blandt andet betyde, at folk med nedsat arbejdsevne fra 2013 bliver hjulpet af tværfaglige team i kommunerne. Her er det ifølge FTF-formanden oplagt at tage ved lære af TTA.

Samtidig skal hjælpen koordineres mellem kommunerne og kliniske enheder i regionerne fra 2013. Her vil det ifølge FTF give god mening at lade sig inspirere af erfaringerne fra TTA.
"Det vil være helt oplagt at overføre erfaringerne til indsatsen for de langvarige og komplicerede sygedagpengesager. Vi har med TTA noget, der virker. Det skal bruges som en mulighed for alle, der har behov for det," siger FTF-formanden.
FTF har længe ønsket en mere sammenhængende indsats for at få sygefraværet ned og hjælpe de langtidssyge.