Når hovedorganisationen FTF i dag har foretræde for Folketingets Retsudvalg, er det bl.a. for at slå et slag for whistleblowing. Langt flere ansatte skal have mulighed for anonymt at tippe en informationstjeneste om grove forhold på arbejdspladsen som snyd, svindel og korruption, mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

FTF bakker dermed også op om erhvervs- og vækstminister Anette Wilhelmsens planer om at indføre en dansk særordning om whistleblowing for bankansatte. Sådan en ordning er allerede på vej gennem EU-systemet, men hvis processen trækker ud, er ministeren klar til at gå enegang i EU og indføre en særlig ordning i finanssektoren i Danmark.

I dag er det kun få arbejdspladser, der har en anonym informations-ordning. Det viser en ny undersøgelse af ansattes ytringsfrihed, som FTF har foretaget. Kun knap otte procent af de ansatte svarer ja til, at deres arbejdsplads har en ordning, hvor ansatte anonymt kan tippe om økonomiske ulovligheder som fx underslæb, bedrageri, tyveri, korruption og bestikkelse. 44 procent svarer nej,og 49 procnt ved ikke, om der findes en sådan ordning.

Ordningen er klart mest udbredt på private arbejdspladser. Her svarer 20 procent svarer ja til, at der er en ordning mod kun tre procent af de ansatte på offentlige arbejdspladser.
På arbejdspladser med en whistleblower-ordning, mener et stort flertal på 85 procent af de ansatte, at en sådan ordning forbedrer mulighederne for at videregive oplysninger.

Gigantisk demokratisk problem
Bente Sorgenfrey mener, at langt flere arbejdspladser – både offentlige og private – med fordel kunne indføre anonyme whistleblowerordninger.
”En stor del af de ansatte frygter at få problemer på jobbet, hvis de ytrer sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Det er et gigantisk demokratisk problem, for på den måde går samfundet glip af vigtig viden. Whistleblower-ordninger kan være en måde at få denne viden frem på”, siger hun.
Men Bente Sorgenfrey understreger samtidig, at den slags ordninger ikke løser de grundlæggende problemer, ansatte har med at bruge deres ytringsfrihed.
”Whistleblowerordninger kan helt klart ikke stå alene. Grundlæggende er der et behov for at vi får skabt nogle rammer, hvor det er mere trygt for medarbejderne at ytre sig om forhold på arbejdspladsen”, siger hun.

Beskyt de ansatte mod fyring
FTF mener, at der bør indføres en lovreguleret beskyttelse af de ansatte, så de ikke kan fyres på grundlag af, at de har ytret sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads.
”Vi føler os overbevist om, at det vil have en præventiv effekt, hvis arbejdsgiverne ved, at medarbejderne ikke kan fyres på grundlag af ytringer. Det vil bløde op på den tavshedskultur, der i dag er udbredt på mange arbejdspladser, hvor medarbejderne i udstrakt grad censurerer sig selv og brænder inde med kritik”, siger Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at der hele tiden kommer nye vidnesbyrd, der taler for en øget beskyttelse af ansatte, der ytrer sig. Fx pegede Farum-kommissionen i sin rapport på, at den manglende beskyttelse af medarbejderne medvirkede til, at sagen udviklede sig så kritisk som den gjorde.

Og senest har socialministeren lanceret ”sladre-telefonen” til beboere, pårørende og de ansatte på baggrund af de ulykkelige historier, der er kommet frem fra en række bosteder for børn og unge.