Spareplaner, nedskæringer og flere uden arbejde. Politikerne i EU har alt for længe kun haft et svar på krisen: At spare.
Men nu opfordrer den europæiske fagbevægelse politikerne til igen at skabe job og vækst.
Onsdag 14. november i år vil fagbevægelsen i det meste af Europa aktionere for en anden politik. Det har den europæiske fagbevægelse ETUC netop besluttet.
I en fælles udtalelse opfordrer ETUC fagbevægelsen til fælles aktionsdag for solidaritet. På dagen skal fagbevægelsen mobilisere medlemmer og befolkning til demonstrationer, aktioner og strejker.
FTF – der er hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte – bakker op om aktionsdagen. FTF’s formand Bente Sorgenfrey har været med til at beslutte dato og indhold på et møde i ETUC’s ledelse.
"Vi står sammen om kravet om at få en social pagt for Europa. Vi har set, at krisepolitikken er slået fejl. Det er umuligt at spare sig ud af krisen. Derfor bakker vi op om en fælles aktionsdag", siger Bente Sorgenfrey.
"I Danmark må fagbevægelsen ikke opfordre til at strejke, så den del af udtalelsen kan vi selvfølgelig ikke støtte. Men bortset fra det, så står vi bag og mener, at det er en god idé at markere et opgør med den ensidige brug af sparekniven," tilføjer FTF-formanden.
Kongres og aktionsdag samtidig
FTF holder kongres 14. november, og det er endnu ikke besluttet, hvordan dagen bliver markeret.
Den europæiske fagbevægelse ETUC opfordrer i udtalelsen blandt andet til en tættere dialog mellem arbejdsmarkedets parter og politikere.
Det europæiske samarbejde handler om at skabe ordentlige arbejdsvilkår og en forsvarlig økonomisk politik. Mange af de politiske svar på krisen har ifølge ETUC ført til det stik modsatte. Dårligere vilkår for befolkning og lønmodtagere og mindre inddragelse af fagbevægelsen i svar på krisen.