I stedet for den nuværende beskæftigelsespolitik er der behov for en ny arbejdsmarkedspolitisk dagsorden.
Danmark er et lille land, hvor vi godt kan overvåge og overskue arbejdsmarkedet som ét samlet hele. Derfor er der brug for en sammenhængende national styring med statslig finansiering af arbejdsmarkedsindsatsen. Ansvaret skal tydeliggøres hos minister og folketing.
Det skriver FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, i sin blog.

Her ridser hun fagbevægelsens forslag op:  Indsatsen for alle arbejdsmarkedsparate skal prioriteres i et antal statslige beskæftigelsesregioner, der matcher de regionale arbejdsmarkeder og arbejdskraftoplande.
De nye statslige regioner skal inddrage arbejdsgivere, lønmodtagere og kommuner i prioriteringen af en arbejdsmarkedspolitisk indsats. Parternes viden skal udnyttes på lige fod med a-kassernes viden. A-kasserne skal have ansvaret for en aktiv kontakt med den arbejdsløse de første måneder frem til pligt til aktivering, herunder jobformidling, understøtning af jobsøgning, kompetenceafklaring m.v.