Ledige med en videregående uddannelse kan stadig komme på kursus, selv om regeringen havde lagt op til at droppe ordningen. Det glæder en samlet fagbevægelse, der har taget skarpt afstand fra forslaget.
AC, FTF og LO er meget tilfredse med, at ledige med en videregående uddannelse stadig kan blive opkvalificeret.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey udtaler:
"Det er glædeligt, at der er blevet lyttet til kritikken. Nu kan ledige stadig blive opdateret med den nyeste viden i deres fag. Det er bedre, end at de går og kommer lidt på afstand af det hele. Det giver nyuddannede dimittender bedre mulighed for at komme i arbejde, at ordningen nu heldigvis fortsætter," siger Bente Sorgenfrey.
LO-sekretær Ejner K. Holst udtaler:
"Det var helt urimeligt, at den borgerlige regering smækkede bommen ned lige for næsen af arbejdsløse med en kort videregående uddannelse. De har jo i lige så høj grad som andre brug for efteruddannelse. Forslaget harmonerede meget dårligt med den nuværende regerings ellers entydige meldinger om, at uddannelse skal prioriteres højere end tidligere i beskæftigelsesindsatsen. LO vil derfor gerne rose beskæftigelsesministeren for at trække forslaget tilbage".
AC’s formand Erik Jylling udtaler:
"Beskæftigelsesministeren signalerer med denne beslutning vilje til et opgør med de mange rigide regler og undtagelsesbestemmelser, der præger området. Det tegner lovende i forhold til den nært forestående reform af hele beskæftigelsessystemet."