Det får du ud af kurset
Du får indsigt i EU‘s beslutningsprocedurer – hvordan EU kommissionen, ministerrådet og parlamentet spiller sammen – og du lærer om parternes rettigheder og muligheder for at påvirke beslutningsprocessen, bl.a. i henhold til Lissabontraktaten.

Du vil få hjælp til at gennemskue, hvordan EU reguleringen påvirker de danske ansættelsesvilkår og indretningen af de danske arbejdspladser bl.a. arbejdsmiljøforhold. Mange EU-regelsæt får direkte indflydelse på de danske ansættelsesvilkår, og det giver store udfordringer for Danmark. Vi ser på, hvordan EU-domstolens afgørelser påvirker os, bl.a. afgørelsen i Lavalsagen, der udfordrer konfliktretten. Vi gennemgår også EFS’ (den europæiske samarbejdsorganisation) beslutning om at se på mulighederne for at indføre en generel bestemmelse om en europæisk mindsteløn.

Undervejs i kurset bliver der gode muligheder for at at diskutere de spørgsmål, som er vigtige for din egen organisation.

Det arbejder vi med

  • Afmystificering af EU-systemet
  • Sammenhængen mellem nationale regler og EU-regler
  • Mulighederne for at påvirke EU-reguleringen
  • Implementeringsprocessen af EU-reguleringen i Danmark

Kurset retter sig mod
Politisk valgte, konsulenter og tillidsvalgte, der beskæftiger sig med løn– og øvrige ansættelsesvilkår, kollektive aftaler og overenskomster. 

Find mere indenfor emnerne: