Uddannelse>VEU

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Udgivet: 20-11-2017 LO har afgivet høringssvar i ovennævnte høring. Læs høringssvaret. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/11/171120-lo-hoeringssvar-vedr.-forslag-til-lov-om-aendring-af-aub-godtgoerelse-og-svu-loven.pdf