Retspolitisk ansvar:

  • Teamchef for arbejdsmiljø, ligestilling og FH’s tilkøbsordninger (dvs. civile sager, kurser ansatte i fagbevægelsen, sociale sager, arbejdsskadesager mm.)
  • Seksuel chikane (Camilla Linea Nørgaard Jepsen er biansvarlig)
  • Løntransparens (Teis Halsboe-Larsen er hovedansvarlig)
  • Arbejdsskader (Ann-Beth Kirkegaard er hovedansvarlig)
  • Fleksjob og løntilskud (Camilla Linea Nørgaard Jepsen er hovedansvarlig)

Interne udvalg og arbejdsgrupper:

  • Ekspertgruppe om arbejdsskade (Ann-Beth Kirkegaard er hovedansvarlig)

Løbende arbejdsopgaver:

  • Formidling til medlemsorganisationerne/presse
  • FHs interne personalefunktion
  • Fører arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning