Arbejdsområde:

  • Ansvarlig for politiske aftaler og regulering indenfor arbejdsret, ligestilling og arbejdsmiljø, herunder implementering af EU-lovgivning
  • Ansvarlig for FH’s tilkøbsordninger (mulighed for medlemsorganisationerne at tilkøbe ekstra advokat og socialrådgiverbistand, kurser mm.)