Hvad er min retsstilling som elev/lærling?

Som udgangspunkt gælder det samme som for almindelige lønmodtagere med følgende undtagelse: -Elever kan ikke opsiges eller hjemsendes udenfor prøveperioden uden der er enighed om det. -Lønreduktion og/eller nedsættelse af…