Der gælder fortsat nogle almindelige regler for, hvornår en arbejdsgiver kan varsle ferie, hvis man bliver opsagt og fristillet.

Hvis du allerede er opsagt og fritstillet, før Coronasituationen, kan arbejdsgiver ikke varsle yderligere ferie med forkortet varsel.

Efter ferieloven kan der ikke placeres hovedferie i opsigelsesperioden, hvis denne er på 3 måneder eller derunder. Dette ændrer Coronasituationen efter FH´s opfattelse ikke på.

Du kan kontakte din fagforening for nærmere vejledning herom.