Ja, den nye arbejdsfordelingsordning kan ensidigt gennemføres af virksomheden, men forud herfor skal der ske information og høring af medarbejderne. På DA/FH-området sker det i samarbejdsudvalget.

Den enkelte medarbejder kan godt modtage den individuelle orientering om vilkår, inden information og høring er afsluttet. Men ordningen med arbejdsfordeling kan ikke startes op før, processen med information og høring er afsluttet.