Det følger af Udenrigsministeriets rejseråd, at alle ikke-nødvendige rejser til hele verden frarådes som følge af COVID-19-pandemien med undtagelse af rejser til Island, Norge og Tyskland.

Erhvervsrejser anses ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Du vil derfor som udgangspunkt ikke kunne nægte at tage på tjenesterejse. Hvis du er i en særlig risikogruppe og en læge har vurderet, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at tage på tjenesterejse, skal du oplyse din arbejdsgiver om dette.

Hvis det lægefagligt vurderes, at det konkret vil være helbredsmæssigt uforsvarligt for dig at tage på tjenesterejse, så har du ret til ikke at tage af sted.

Men hvis din arbejdsgiver er uenig i denne vurdering, risikerer du, at din arbejdsgiver lader det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du nægter. Du bør kontakte din fagforening, hvis du og din arbejdsgiver er uenige om, hvorvidt det er helbredsmæssigt forsvarligt for dig at tage på tjenesterejse