Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation har besluttet, at FH’s ekstraordinære kongres skal finde sted torsdag den 7. september 2023.

Den ekstraordinære kongres indkaldes på baggrund af Lizette Risgaards afgang med henblik på at vælge en ny formand for hovedorganisationen.

Den ekstraordinære kongres afholdes i København.

Yderligere oplysninger om placering og nærmere program følger senere på sommeren.

FH’s næste ordinære kongres finder sted i efteråret 2026.