Europa-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender mødtes i denne uge, hvor de blandt andet skulle diskutere praktikophold i Europa.

Her kom det frem, at halvdelen af alle praktikanter i Europa ikke får løn for deres praktikophold. Praktikanter skal her forstås som unge i deres første job efter endt uddannelse

Selv for de praktikanter, der får løn, er det kun for halvdelens vedkommende nok til at dække de mest grundlæggende leveomkostninger. Det betyder, at kun 25 pct. af alle praktikanter får en løn, der akkurat er nok til at leve af.

Det viser sig ovenikøbet, at flere praktikanter selv skal bruge penge på et praktikophold, de ikke får løn for.

Samtidig blev det belyst, at kvaliteten på praktikopholdene er af ringe kvalitet. Hele 20 pct. af alle praktikanter i Europa føler ikke, at de har lært noget fagligt relevant af deres praktikophold.

Udvalget var enige om, at der må findes en række tiltag til at sikre ordnede vilkår for praktikanter.

Der blev foreslået et forbud mod ulønnede praktikpladser, tilstrækkelig praktikløn til at dække leveomkostninger og en større hensyntagen til marginaliserede grupper såsom handicappede.

Kommissionen er villig til at se på udfordringerne forbundet med unges indgang på arbejdsmarkedet via praktikophold.