Kul er øverst på den internationale dagsorden.

Kulsektorens alvorlige klimaeffekter og enorme antal arbejdspladser fremkalder brede debatter, som tilfældet også var på COP26 i november.

I 2020 afgav Tyskland allerede en vigtig forpligtelse til at udfase kulkraft i 2038. Fra denne uge ser en ny koalition dagens lys, og den har til formål at udfase kul allerede i 2030. Social dialog og aktiv deltagelse af lønmodtagerne er grundlæggende faktorer for, at denne overgang kan lykkes.

Derfor indkaldte den tyske forbundsregering i 2018 Kommissionen for vækst, strukturelle ændringer og beskæftigelse – som repræsenterede alle berørte interessenter.

Kommissionen indførte sidste års konsensus. Det tyske fagforbund har givet udtryk for sin støtte og holdninger til konsensus og præsenterer os for fire anbefalinger til, hvordan vi kan gøre overgangen til CO2-neutralitet så retfærdig som muligt.

Hvis du er nysgerrig efter at lære mere om Tysklands ambitiøse planer om at udfase kulkraft, og hvordan du gør dette skift så lige som muligt, så klik her for at udforske hele artiklen (På engelsk).