Bruttoledigheden er dermed steget for første gang i otte måneder efter et samlet fald på 32.000 fuldtidspersoner fra juni til december 2020.

Stigningen i januar 2021 er dog moderat sammenlignet med de første måneder af coronakrisen.

Fra februar til maj 2020 steg bruttoledigheden med knap 54.000 fuldtidspersoner. Samlet set er bruttoledigheden nu godt 23.000 fuldtidspersoner højere end i februar 2020, dvs. før coronakrisen

Antallet af ledighede steg i januar for alle aldersgrupper, undtaget de 30-39-årige,
hvor antallet af ledighede var uændret i forhold til december 2020.

Det var i januar fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent på 1,9 pct., mens de 25-29-årige stadig havde den højeste ledighed på 7,9 pct.

Der var en stigning i bruttoledigheden på ca. 800 fuldtidspersoner blandt FH-a-kasser i januar. Antallet af bruttoledige i FH-a-kasser er samlet set steget med 12.000 fuldtidspersoner siden februar 2020.

Boks 1. Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.