– Ingen arbejdstagere i Europa skal arbejde for en løn, der ikke tillader en anstændig levestandard. Jeg ved, at du er enig med mig i det, Kommissær Schmit. Alligevel er vi uenige om, hvordan vi opnår det. En stærk stemme for arbejdstagere og en stærk social dialog er den bedste måde at opnå højere løn og bedre arbejdsvilkår. Danmark er sammen med nogle få andre europæiske lande et levende bevis på det.

Sådan lød det fra Lizette Risgaard, da hun talte ved FH’s nytårsreception i Bruxelles i onsdags. Blandt gæsterne var Jobkommissær Nicolas Schmit, der i morgen vil fremlægge et udkast til, hvordan en europæisk mindsteløn kan indføres.

Den danske model skal beskyttes endnu bedre

Han har tidligere garanteret, at den danske model ikke vil blive berørt af et evt. direktiv om mindsteløn fra EU. Og det understregede han atter i sin efterfølgende tale til Lizette Risgaard og de øvrige gæster, som bestod af blandt andre medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter fra danske arbejdsgiverorganisationer, repræsentanter fra de nordiske og europæiske fagbevægelser, EØSU og EFS.

– Vi har ikke tænkt os at ændre på jeres model. Og jeg vil gerne gentage, hvad jeg allerede har gentaget mange gange. Jeg vil give jer alle garantier for, at den danske model ikke alene vil blive bevaret, men også bedre beskyttet end den er i dag, lød det i Nicolas Schmits tale, hvor han også refererede til en samtale, han havde haft med Kommissionsformand Ursula von der Leyen.

– Jeg talte med Kommissionsformanden, hvor vi også diskuterede den danske model. Jeg sagde, at jeg ville beskytte den danske model, og hun svarede, at den ikke kun skulle beskyttes, men at den også skulle promoveres.

I morgen kommer Kommissionen med et udkast om mindsteløn.

Herunder kan du se billeder fra receptionen, og læse udskrift af begge taler.