”Vi kan ikke isolere os i vores eget lille land. Arbejdspladser og arbejdsvilkår bevæger sig hen over grænser. Den stigende globale ulighed rammer også danske lønmodtagere. Dansk fagbevægelse skal være med til at bakke op om arbejdstagernes ret til at organisere sig forhandle kollektivt. Det er rettigheder, vi tager for givet, men som mange steder i verden ikke er en selvfølge,” siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.
Hun deltager i den verdenskongres, som fagbevægelsens internationale sammenslutning ITUC, holder i København den første uge i december. Det er første gang nogensinde, at international fagbevægelse holder kongres i et nordisk land. Overskriften for kongressen er ”Building Workers’ Power. Change the Rules”.
Kongressen har tre temaer: Fremtidens arbejde, organisering og økonomisk ulighed. Delegerede fra alle verdenshjørner deltager; de kommer fra så forskellige lande som bl.a. Afghanistan, Australien, Indien, Rusland, USA, Brasilien og Bangladesh.
Fra Danmark deltager foruden Bente Sorgenfrey LO-formand Lizette Risgaard og en lang række formænd for danske fagforeninger.
 
De fleste kan ikke leve af deres løn
Bente Sorgenfrey understreger, at den internationale fagbevægelse har meget at kæmpe for og henviser til de oprørende facts fra den nyeste ITUC-rapport: kun én procent af verdens befolkning ejer størstedelen af jordens værdier, 40 procent af arbejdstagerne har ingen kontrakt, minimumsløn, rettigheder eller beskyttelse – en stor del af dem arbejder i uformelle job som fx gadesælgere og skopudsere.
Hele 84 procent af jordens befolkning siger, at de lever i et land, hvor man ikke kan leve af minimumslønnen. ITUC kortlægger hvert år vilkårene i alle verdens lande for arbejdstagere og fagbevægelse. I år overtræder hele 80 lande ifølge ITUC grundlæggende rettigheder for arbejdstagere. Faglige ledere forfølges i mange lande i både Asien, Mellemøsten, Afrika og Latinamerika.

FN har opstillet en række verdensmål, hvoraf flere er relevante for fagbevægelsen. Det gælder fx målet om lighed og selvstændighed for kvinder og målet om social retfærdighed. Verdensmål 8, der handler om ordentlige arbejdsforhold, er selvfølgelig det vigtigste for fagbevægelsen.
I ITUC’s programerklæring op til kongressen hedder det bl.a.  at ”lighed, social retfærdighed, udryddelse af fattigdom ordentlige arbejdsvilkår og bæredygtighed… kan ikke realiseres, med mindre vi stopper for kapløbet for profit, vinder kampen for demokratiske rettigheder og frihed og sikrer økonomiske rammer for ordentlig offentlig velfærd med bl.a. pensioner og arbejdsløshedsforsikring”.
ITUC sætter målene højt. Hvad håber du, der kommer ud af kongressen?
”At kongressen får sendt et stærkt signal til politikerne i de nationale regeringer om, hvor vigtigt det er at presse på for at gøre noget ved den globale ulighed. Og set i lyset af de aktuelle sager om skatteunddragelse ser jeg også frem til, at kongressen vil understrege, hvor skammeligt og rystende det er, at en række stærke, multinationale selskaber ikke betaler skat – og på den måde har deres store andel i at øge uligheden i verden. Det budskab kan ikke siges klart nok. De store multinationale firmaer nyder godt af en offentlig sektor, der sørger for uddannet arbejdskraft og infrastruktur; det skal de også være med til at betale for, ligesom almindelige arbejdstagere gør. Det er uhyre vigtigt, at vi får sikret international kontrol med skat og skatteunddragelse.”

Hvad kan ITUC konkret gøre; sammenslutningen er jo ikke en besluttende myndighed?
”Man skal ikke undervurdere den internationale fagbevægelses betydning. ITUC har en vigtig rolle som talerør for de arbejdstagere, der ikke har samme adgang til at blive hørt, som vi har. Desuden deltager ITUC i en række vigtige fora som fx World Economic Forum og Verdensbanken”.

Hvad kan dansk fagbevægelse gøre i forhold til problemerne ude i den store verden med ulighed og elendige arbejdsvilkår?
”Gennem samarbejde med ITUC har dansk fagbevægelse mulighed for at påvirke vigtige internationale dagsordener. Vi kan bl.a. bidrage med vores erfaringer om vores forhandlingsmodel og kollektive overenskomster. Og dansk fagbevægelse kan presse på for uddannelse af kvinder og anstændige arbejdsvilkår.”

”Overordnet er det vigtigt for den internationale fagbevægelse, at lønmodtagerne sikres et ordentligt arbejdsliv og uddannelse, der sikrer, at de kan matche de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet i dag. International fagbevægelse også optaget af, at verdens ulighed mindskes og af, at sikre tryghed og stabilitet i en stadigt mere utryg verden. Alt det kan dansk fagbevægelse være med til at arbejde for gennem ITUC”.
Hvorfor vedkommer internationale forhold egentlig danske lønmodtagere?
”Fordi arbejdsmarkedet er grænseoverskridende. Man kan ikke isolere sig i sit eget lille land. Virksomheder og arbejdskraft bevæger sig. Uddannelse og kompetenceudvikling er også præget af internationale tendenser. Vi skal ikke tro, at vi er home safe. Internationale tendenser påvirker Danmark. Nogle typer af jobs flytter nemt på tværs af grænser og kontinenter. Call centre i Asien og senest sagen med de filippinske chauffører er eksempler på det”.

Hvad håber du at tage med dig fra kongressen – bl.a. i forhold til dit kommende hverv som politisk ansvarlig for det internationale område i Fagbevægelsens Hovedorganisation fra årsskiftet?
”Jeg glæder mig meget til at være ansvarlig for FH’s internationale arbejde. Og ser frem til kongressen som bl.a.  et forum, hvor jeg kan skabe nye relationer”.