Seniorførtidspensionen blev indført i 2014 som en mulighed for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte seniorer, som ikke kunne holde til at arbejde frem til den stigende pensionsalder. Men i følge LO-formand Lizette Risgaard har ordningen i sin nuværende form spillet fallit.

? Kriterierne for at få tilkendt seniorførtidspension er så stramme, at alt for få nedslidte lønmodtagere får glæde af ordningen.

Lizette Risgaards udtalelse underbygges af nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, som viser, at blot 1.285 personer har fået tildelt seniorførtidspension i de fire et halvt år, ordning har eksisteret. Det er langt fra de 8.000 personer, man havde regnet med, da ordningen blev indført.

En ny analyse fra LO viser endvidere, at 77 pct. af 60-64-årige danskere, som føler sig nedslidte, ikke kender til muligheden for seniorførtidspension.

Læs mere om undersøgelsen her