I går holdt FTF sin uigenkaldeligt sidste kongres, inden organisationen til nytår fusionerer med LO til den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation. 
I sin allersidste kongrestale tog formand Bente Sorgenfrey de 235 delegerede med på en historisk rejse i ord og billeder tilbage fra 1952, da FTF blev dannet.
Hun mindede  bl.a. om jubelen, der brød ud på FTF’s første jubilæumskongres i 1962, da statsminister Jens Otto gav sit blå stempel med ordene: ”Jeg betragter FTF som en af hovedorganisationerne på det danske arbejdsmarked”.
Det år rundende man 125.000 medlemmer fordelt på 44 organisationer. I dag siger FTF farvel med ca. 450.000 medlemmer fordelt på ca. 70 organisationer.

Uddannelse og psykisk arbejdsmiljø
Uddannelse og psykisk arbejdsmiljø er områder, hvor FTF har fået sat markante spor, sagde Bente Sorgenfrey.
”Vi sikrede en professionsbachelor til vores medlemmer og løftede niveauet for vores grupper. I halvfemserne arbejdede FTF ihærdigt på at få en anerkendelse på bachelor-niveau. Det var lykkes for universiteterne at få sikret bachelortitlen i 1988, men der skulle gå mange år, før FTF fik mulighed for at sikre, at man også kunne få en bachelortitel på professionsuddannelser. Det skete endelig i 2000 – en sejr var vundet”.
Kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø har også været central for FTF:
”Den kamp kæmper vi fortsat i dag – og vi har opnået resultater: Vi sikret en ligestilling mellem det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø lovgivningsmæssigt. Og de kommende forhandlinger om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og uddannelse af lederne er afgørende resultater, som vi har skabt,” sagde Bente Sorgenfrey.
Partipolitisk uafhængighed sat på prøve
FTF blev dannet med en det klare mål at være partipolitisk uafhængig. I sin tale mindede Bente Sorgenfrey om, hvordan den politik for alvor blev sat på prøve, da Fremskridtspartiet tilbage i 1973 blev valgets store sejrherre og landets næststørste parti. Glistrup mente nemlig, at mange offentlige ansatte skulle spares væk, og de øvrige offentlige ansatte skulle have sat lønnen ned, og de skulle også have fjernet deres pension – det var en politik, FTF endte med at opponere imod.

Vi skal sætte nye spor
Som afsæt for det nye arbejde, der venter Fagbevægelsens Hovedorganisation, tog Bente Sorgenfrey bl.a. afsæt i dette års overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked. Hun understregede, hvordan sammenholdet her har givet håb og fornyet kampånd til fagbevægelsen.

”Vi oplevede ved OK-forhandlingerne her i 2018, at vores bevægelse satte sig i bevægelse. Det skal vi udnytte til at sætte nye spor og blive skarpere i vores fagpolitiske fokus,” sagde Bente Sorgenfrey, der har været formand for FTF siden 2003.
Hun understregede, at der er brug for, at fagbevægelsen fornyer sig.
”Vi skal bygge ovenpå fortidens historiske erfaringer med de resultater, vores kammerater før os har skabt. Men vi skal også skabe noget nyt, der matcher de nye arbejdsmarkeder, der opstår. Og som matcher de nye udfordringer, som vores forskellige faggrupper møder i deres daglige arbejde,” sagde Bente Sorgenfrey.

Farvel til gamle venner 
FTF-formanden konstaterede, at det er hårdt at nedlægge noget, som andre har skabt.

”Vores forgængere gjorde det for at skabe gode resultater for medlemmerne, dengang i 1952, da de skabte FTF – med Fagbevægelsens Hovedorganisation skabes der igen en ny stærk historie. Det er helt afgørende for mig, at vi opnår bedre indflydelse og gode resultater for de tilsluttede medlemsorganisationer,” sagde Bente Sorgenfrey.
I sin tale sagde hun pænt farvel og tak for godt samarbejde til de medlemsorganisationer, som ikke følger med over i den nye hovedorganisation.
”Vi må sige farvel til gamle, gode venner, som ikke vil med på den rejse, vi har igangsat. Vi er spændte, os der skal på rejsen, spændt på om vores drømme og ønsker bliver indfriet. Jeg er ked af, at vi ikke alle sammen bliver fælles om den rejse, som vi nu skal ud på. Til jer, der ikke er gået med, vil jeg gerne understrege: Der er stadig plads til jer. Vores dør står åben.” 
Den invitation kvitterede tidligere FTF-næstformand, formand for Finansforbundet, Kent Petersen, for under debatten:”Jeg er glad for signalet om, at vi er velkomne i det nye fællesskab. Det vil jeg tage med tilbage til mit eget fællesskab. Det vil vi diskutere, hvis vi kommer til at stå ved en ny skillevej. Uanset hvad ser jeg frem til, at vi kan få et fortsat godt samarbejde til at fungere,” sagde Kent Petersen.

Stærkt og tillidsfuldt
En lang række forbundsformænd takkede Bente Sorgenfrey for hendes indsats i FTF.

Nuværende næstformand for FTF, DSR-formand Grete Christensen, fremhævede bl.a. Bente Sorgenfrey, som en debattør, der har sat en stærk profil for FTF’erne.
”Du har altid været klar til debatten på vegne for os alle sammen, klar til at gå ud og tage rummet. Tak for det samarbejde vi har haft, det har været en fornøjelse, det har været stærkt og tillidsfuldt at være næstformand sammen med dig”.
DFL-formand Anders Bondo Christensen anerkendte Bentes Sorgenfreys centrale rolle i, at Danmark om lidt får en helt ny hovedorganisation:
”Bente, du har et sandt fagforeningshjerte, det skal du ha’ stor tak for. Hvis du ikke havde slæbt og knoklet, havde vi ikke den fået nye hovedorganisation. Vemodet ved at sige farvel til det gamle overskygges af optimismen overfor det nye, vi skal i gang med. Der er brug for en stærk fagbevægelse, der er brug for håbet”.
Bente Sorgenfrey sluttede med at konstatere, at fremtiden kræver flere muskler hos fagbevægelsen.
”Tak for opbakningen til det her projekt. Vi står styrket!”