Udgivet: 20-08-2018

Denne pjece har vi skrevet til dig, der er på en arbejdsplads, hvor I samarbejder med frivillige eller kan komme til det. Vi vil gerne støtte dig
og dine kolleger, sådan at I kan få gode aftaler med ledelsen om, hvordan
samarbejdet med de frivillige skal foregå.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/09/4200-frivillige-paa-arbpl-fiu2018.pdf