Skats kontrolindsats mod social dumping har ifølge den seneste afrapportering givet 547 millioner kroner i indtægter fra 2015 til 2017, og den samlede indsats kan derfor mere end betale for sig selv. Alligevel gør regeringen ikke noget for at sikre, at indsatsen kan følge med den stigende mængde udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Derfor møder LO op til Disruptionrådsmødet om udenlandsk arbejdskraft i Gråsten den 18.-19. juni med en række konkrete forslag: Blandt andet skal indsatsen mod social dumping styrkes og sikres en permanent bevilling.

– Antallet af udenlandske lønmodtagere er steget med fem procent om året siden 2010. Alligevel gør regeringen alt for lidt for at sikre, at det foregår på ordentlige vilkår. Det er jo tudetosset, når indsatsen mere end betaler for sig selv, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

LO?s globaliseringsundersøgelse fra foråret viser også, at 6 ud af 10 danskere mener, at politikerne gør for lidt for at forhindre social dumping.

– Lad os nu få lavet en fast bevilling og en styrkelse af indsatsen mod social dumping, der passer til det stigende behov.

Hårdere straf til snydende arbejdsgivere
Samtidig bør det være muligt at straffe arbejdsgivere hårdere, hvis de bliver taget i at bryde reglerne for udenlandsk arbejdskraft. Bødestørrelserne for at bruge illegal arbejdskraft bør hæves. I fx Tyskland giver man bøder, der er op til tre gange højere end i Danmark. Og hvis en arbejdsgiver bliver taget i at misbruge de ordninger, der gør det muligt at hente udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande til Danmark, skal de kunne udelukkes fra at kunne bruge dem igen.

– Vi ser jo desværre eksempler på arbejdsgivere, der ansætter udlændinge gennem erhvervsordningerne og snyder dem systematisk i løn. Når det bliver opdaget, bliver den pågældende udlænding sendt hjem, men arbejdsgiveren henter bare en ny udlænding gennem samme ordning, og alt kører videre.  Det jo absurd, at de kan gøre det igen lige bagefter, siger Lizette Risgaard.

Giv a-kasserne bedre muligheder for at opkvalificere de danske ledige
Disruptionrådets arbejde bør i højere grad afspejle rådets opgave med at ruste Danmark til fremtidens arbejdsmarked. Derfor lægger LO med sine forslag også op til, at a-kasserne skal have bedre muligheder for at sætte gang i opkvalificeringen af de danske ledige, så de matcher de ledige job og alle kan få gavn af opsvinget.

–  Hvis vi vil ruste Danmark til fremtidens arbejdsmarked, bør vi i høj grad fokusere på at få de hjemlige ledige med på vognen, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.

Se LO’s forslag om udenlandsk arbejdskraft her.