Flere fornuftige perspektiver. Sådan lyder den samlede vurdering af de anbefalinger, som regeringens Ledelseskommission er kommet med i dag. Anbefalingerne skal spille ind i de videre drøftelser om sammenhængsreformen, som Innovationsminister Sophie Løhde har bebudet, at parterne bliver indkaldt til efter sommerferien.
”Vi ser frem til det videre arbejde med Ledelseskommissionens anbefalinger. Der er ingen ’quick fixes’, men det kan lykkes at skabe forandringer til glæde for borgere, medarbejdere og samfund, hvis vi arbejder sammen om at skabe bedre ledelse i den offentlige sektor”, siger Bente Sorgenfrey”.
En af de i alt syv anbefalinger fra Ledelseskommissionen hedder ”Politikerne skal have tillid til ledelse”.

Politikerne udviser generelt masser af tillid til ledere og medarbejdere i den offentlige sektor i Danmark, konstaterer kommissionen. Men ikke sjældent falder politikere alligevel for fristelsen til at gribe ind på detailniveau og begrænse de offentlige lederes ledelsesrum. Det sker, når politikerne bliver for utålmodige eller for utilfredse – typisk når lederne skal gennemføre store reformer, eller når enkeltsager rammer den politiske dagsorden.
Her må politikerne blive bedre til at holde sig til den overordnede styring – mål og rammer, mener kommissionen. ”Når enkeltsager viser tegn på mangelfuld eller forkert praksis, griber politikerne alt for ofte til styringsredskaber, der begrænser ledelsesrummet: regler, proces- og dokumentationskrav. I stedet bør politikerne insistere på bedre ledelse”, heddet det i rapporten fra kommissionen.
Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, er enig i at det er vigtigt, at politikere har tillid til lederne, og at de anerkender ledelse som et bedre instrument til enkeltsager en love og regler.

”Enkeltsager har fået lov at sætte en alt for massiv dagsordenen for styring af den offentlige sektor, og det har ført til et mylder af regler. Og når lederne skal bruge en stor del af deres fokus på at overholde regler og dokumentere, tager det tid fra den faglige kerneopgave og personaleledelse”, siger hun.
Ledere skal udvikle sig
Kommissionen anbefaler også, at de offentlige leder skal udvikle sig. Mere konkret foreslår kommissionen, at der skal gennemføres en analyse af indhold, metode og læringseffekt af de formelle, officielle lederuddannelser. Disse uddannelser skal styrke udviklingen af ledernes personlige praksis, og uddannelse skal tage udgangspunkt i konkrete organisatoriske målsætninger, dvs. ikke være et personalegode. Og topledelserne skal gøre en særlig indsats for at styrke lederidentiteten hos nye ledere.
Alt dette kan FTF også tilslutte sig. Men det er ikke nok kun at gennemføre en lederuddannelse, understreger Bente Sorgenfrey.
”Lederne skal også kunne omsætte uddannelsen i praksis. Her får topledelserne en central opgave i at forberede og understøtte deres ledere, så de kan udfylde lederrollen og havde fokus på både den nære personaleledelse og den strategiske ledelse”, siger hun.
Bente Sorgenfrey pointerer, at også de ansatte efterspørger fagligt dygtige ledere.
Mulighederne i MED-systemet overses
Det undrer FTF’s formand, at kommissionen har valgt at slå ned på SU- /MED-systemet som et område, hvor der skal fjernes regler.

”Vi ser MED-systemet som en del af løsningen, når den offentlige velfærd skal udvikles. Det har vi en del gode eksempler på”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun peger på, at i flere kommuner og regioner fungerer MED-samarbejdet som en ramme, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab skaber gode løsninger og – ikke mindst – får dem implementeret godt i praksis. Eksempelvis bliver MED-systemet brugt som omdrejningspunkt for at udvikle kerneopgaven i både landets største forvaltning, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og i den lille Syddjurs Kommune.
”Her ved man godt, hvilken ressource man får ud af en tæt dialog og samarbejde mellem ledere og TR”, siger Bente Sorgenfrey, og peger på, at MED-systemet her anses som noget, der giver flere og bedre ledelsesmuligheder, frem for at være en begrænsning.  
Bente Sorgenfrey peger på, at kommissionens egen undersøgelse fra 2017 viser, at kun 10 procent af lederne ser samarbejdet med de faglige organisationer som en begrænsning for deres arbejde.
Hertil kommer, at parterne på det kommunale område så sent som sidste år i fællesskab udgav en rapport, der konkluder, at MED fungerer tilfredsstillende.

Ledelseskommissionen blev nedsat i foråret 2017 og dens arbejde har været at kortlægge og analysere offentlig ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden. Helt konkret skal arbejdet bruges i den reform af den offentlige sektor – Sammenhængsreformen – som regeringen ventes at lancere til august.