Trusler om vold, en forvredet ankel eller overfald er blot nogle af de ulykker, der kan ske på jobbet. Desværre er det kun 54 procent af alle arbejdsulykker, der bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Det viser beregninger fra myndigheden, som er baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse.
Manglen på anmeldelser kan hænge sammen med manglende viden og selvbebrejdelse, mener specialkonsulent på ulykkesområdet fra Arbejdstilsynet Victor Mørk Johansen.
"Flere er af den overbevisning, at det kun er alvorlige, fysiske arbejdsulykker, der skal anmeldes. Og det passer ikke. Kan en arbejdsulykke give økonomisk erstatning, eller betyder ulykken, at den ansatte ikke kan varetage sit sædvanlige arbejde i en dag eller mere, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde episoden," siger han.

Specialkonsulenten tilføjer, at nogle undlader at informere deres arbejdsgiver om en ulykke, fordi de tænker, at hændelsen var selvforskyldt. Ifølge Victor Mørk Johansen holder den logik imidlertid ikke.
"Din arbejdsgiver har ansvaret for din sikkerhed, mens du er på arbejde. Sker der en ulykke, skal vedkommende derfor anmelde den," understreger han.
Victor Mørk Johansen er fortaler for en tommelfingerregel om, at man som arbejdsgiver altid anmelder en ulykke, hvis man er i tvivl. På den måde overlades sagen til fagkyndige, der har kompetencer til at afgøre sagens karakter.

Et forebyggende værktøj
Anmeldelser af arbejdsulykker pynter ikke kun på statistikken. Ifølge specialkonsulenten bruges indberetningerne nemlig som værktøj til at forebygge fremtidige ulykker.
"Modtager vi anmeldelser, der viser, at mange kommer til skade på glatte trapper, kan vi bruge indberetningerne som incitament for at oplyse arbejdsgiverne om, hvordan den slags ulykker undgås," forklarer Victor Mørk Johansen.
En anmeldelse betyder desuden, at den tilskadekomne på sigt forbedrer sine chancer for at få en godtgørelse eller en erstatning, hvis ulykken resulterer i tabt erhvervsevne. Lægeerklæring eller skriftlig underretning til arbejdsgiver om ulykken kan ligeledes fungere som dokumentation i en erstatningssag, tilføjer han.

Hvad gør du som tillidsvalgt?
Oplever du, at din arbejdsgiver somme tider undlader at anmelde en ulykke, eller at dine kollegaer ikke gør arbejdsgiver opmærksom på de ulykker, de er udsat for, bør du som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant påpege problemet, mener specialkonsulenten.
"Tag emnet op i arbejdsmiljøorganisationen eller i MED-udvalget. Du kan eventuelt henvise til Arbejdsmiljølovens og Arbejdsskadesikringslovens regler for, hvornår man som arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke," siger Victor Mørk Johansen.

Han tilføjer, at du ligeledes bør tage problemet op på et personalemøde, hvor du forklarer dine kollegaer, hvad en arbejdsulykke er, og hvorfor det er vigtigt, de bliver anmeldt.
Anmelder din arbejdsgiver ikke en arbejdsulykke, er din kollega blevet fyret, eller er virksomheden gået konkurs, kan du som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant hjælpe den tilskadekomne med at anmelde ulykken. Alternativt kan du tage kontakt til vedkommendes fagforening og bede dem om at anmelde ulykken, konkluderer Victor Mørk Johansen.